Normál kép: hu_b1_252188_0617.jpg   Méret: 770x620 Színmélység: 24bit Felbontás: 300dpi
Nagy kép: hu_b1_252188_0617_nagykep.jpg   Méret: 1406x1133 Színmélység: 24bit Felbontás: 300dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: A budapesti Ludovika akadémiából.

Ismertető szöveg: Nevét I. Ferencz császár-király nejétől Mária Ludovikától nyerte, ki a magyar nemzet koronázási ajándékából 50.000 frtot egy magyar hadi akadémia felállítására ajánlott fel. Maga a császár és király a Mária Terézia által alapított váczi nemes nevelőintézetet ugyané czélra ajánlotta fel. Ez alapítványokból keletkezett a hadi akadémia, melynek alapítása 1808-ban a VII. törvényczikkel törvénybe is iktattatott. E törvény cz. 8. §-a azt rendeli, hogy a magyar akadémia a bécsújhelyi katonaakadémiával egyrangú legyen, úgy hogy növendékei is hasonló kedvezményeket és kiváltságokat élvezzenek, mint a bécsújhelyi akadémia növendékei. Az 1827. évi XVII. t.-cz. azt rendeli, hogy az akadémia Pesten állítandó fel, mivégből a váczi nemes nevelőintézet eladandó és ára a Ludovika-alaphoz csatolandó. ... 1870. november 7-én kelt legfelsőbb elhatározással a Ludovika alapja a magy. kir. honvédelmi minister kezelése alá rendeltetett. Az 1872. évi XVI. t.-cz. egy honvédakadémia felállításáról rendelkezett, mely Ludovika Akadémia nevet nyert és első szervezése szerint egy tisztképző tanfolyamból és egy felsőbb tiszti tanfolyamból állott. 1883-ban az akadémia újjá szerveztetett és a Ludovika akadémián a következő honvédtanfolyamok vannak: A tényleges állományú tisztképző tanfolyam; a tartalékos tisztképző tanfolyam; a felsőbb tiszti tanfolyam; a központi lovastiszti tanfolyam; a törzstiszti tanfolyam; és az egyévi önkéntesek tanfolyama.


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page