Normál kép: kerepesi_visi.jpg   Méret: 770x1026 Színmélység: 24bit Felbontás: ismeretlen
Nagy kép: kerepesi_visi_nagykep.jpg   Méret: 1200x1600 Színmélység: 24bit Felbontás: ismeretlen
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Kerepesi temető: 34/1-1-45 [kivitelező: Gerenday-cég]

Ismertető szöveg: Visi Imre országgyűlési képviselő és hirlapszerkesztő. Iskoláit Kaposvárott és Nagyszombatban végezte, majd a pécsi jogakadémia hallgatója lett s aztán Pestre került az egyetemre, hol a bölcseleti s jogi szakot hallgatta. A fővárosban mint tanár is működött egy darabig, de később a zsurnalisztika elterelte a politikai pályára. Egyetemi hallgató korában 1872. és 73. többek társaságában megalakította a tudomány- és műegyetemi olvasókört, melynek ő volt egyik elnöke. 1869 végén a Reform. cz. politikai napilaphoz állott be korrektornak; még akkor deák volt és a VIII. osztályt végezte, de atyja elhalván, a kenyérkeresetre szorult. Irodalmi munkásságát már 1868. kezdette; ekkor írt a Reformba, Pesti Naplóba és a Honba politikai czikkeket és az Üstökösbe humorisztikus dolgozatokat. A Hon szerkesztőségébe 1871-ben állott be mint rendes belmunkatárs; itt kezdette írni "Apróságok" cz. alatt aktuális politikai, társadalmi, irodalmi és művészeti apróbb czikkeit; különösen ebben az időben, míg a lapnál volt, csak társadalmi czikkeket írt a lapba; egyszersmind szerkesztette a szabadelvűpárt lapját, a Magyar Népvilágot, de a Nagy Tükör cz. élczlapot is; sokat dolgozott az Üstökösbe és e két élczlapban számos költeménye jelent meg. Midőn a Hon és az Ellenőr egyesültek a Nemzetben (1882. szept. 1.), e lapnál eleinte Láng Lajos szerkesztő helyettese, 1883. jan. 14-től haláláig utódja volt. A nap nagy részét munkában töltötte s azután még éjjel is majdnem minden nap 2-3 órát dolgozott; czikkeinek legnagyobb részét is éjjel írta. A magyarországi hirlapírók nyugdíjintézete is neki köszönheti megalapítását 1881-ben, mely intézetnek előbb titkára, majd alelnöke lett. Képviselővé 1884. választatott meg első ízben az abrudbányai kerületben s 1887-től a budapesti Józsefvárosi kerületet képviselte; számos bizottságnak volt tagja s a delegációnak is. Egy ízben előadója volt a földmívelési tárcza költségvetésének, felszólalt a regale-megváltás, a budai internátus, a nemzeti menház nyugdíjintézetének ügyében s még számos közérdekű tárgyban. A magyar-franczia biztosító-társaság felügyelőbizottságának a Józsefvárosi I. sz. iskolaszéknek és számos Józsefvárosi jótékony egyletnek elnöke s a Józsefvárosi kör választmányi tagja volt. Mint bizottsági tag Budapest főváros törvényhatósági életében évekig előkelő szerepet vitt. 1875-ben nőül vette Gábor Irmát, a Nemzeti Színház fiatal művésznőjét és két kis leánykája maradt. (Forrás: Szinnyei József: Maygar írók élete és munkái)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page