Normál kép: 1892_Oldal_279_a.jpg   Méret: 770x555 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 1892_Oldal_279_a_nagykep.jpg   Méret: 1378x995 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Les vízi vadra
Greguss János rajza

Ismertető szöveg: "Greguss János - 1837-1892
A művészetekben nemcsak azok hagynak maguk után állandó emléket, tiszteletreméltó nevet, a kik sokat vagy nagyot alkotnak, hanem azok is, kik lemondva az alkotó művészetről, a művészeteket tanítják.
Greguss János is, e mély elméjű, finom izlésü festőnk, mikor a kezdet nehézségein túl volt s tehetsége határozottan kibontakozott, visszavonult az alkotásoktól, s a művészet tanítója lett, mint a mintarajziskola tanára, követve mintegy családja hagyományait. Bátyja, Greguss Ágost, a jeles iró, tudását szintén mint tanár, az egyetemen érvényesítette. Másik testvére, Gyula, ki a természettudományokban vált ki, szintén mint tanár kezdett fényesnek ígérkező pályát, melyet korai halál szakított meg... Kötelességérzete és buzgósága, melyet e tanári hivatalában kifejtett, saját müvészegyéni termelő képességének rovására, s az évek folyamán teljes hátraszorításával, érvényesült. S ezt hazai művészetünk érdekében kétségkívül sajnálnunk kell, mert fejlett intelligencziája finom művészi érzékkel és a legtisztább magyar felfogással és érzülettel párosulván, tőzsgyökeres magyar szellemtől átlengett, élet- és állatképei nagyon érdekes, nagyon eredeti és nagyon nemes művészi egyéniség kinyomatával bírtak, a mint ezt a Vasárnapi Ujság számos évfolyamában és az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben czímű népismei munkában megjelent számos illusztrácziói is tanúsítják." (Forrás: Vasárnapi Ujság 39. évf. 32. sz. (1892. augusztus 7.))Greguss János (Pozsony, 1837. - Budapest, 1892. május 31.) magyar zsáner- és tájképfestő, művészeti tanár. Számos illusztrációt készített lapok számára is. (Forrás: Wikipédia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page