Normál kép: 1895_Oldal_080_a.jpg   Méret: 770x395 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 1895_Oldal_080_a_nagykep.jpg   Méret: 1643x843 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: A vezető. Olovics Jovo. Zsivanovies Lázó. Olovics Rade. Zaranovics Péró. Popovics Pavle. Soloja Toma. Radovies Markó. Hrbat Arif. Becsirovics Becsir. Mumovics Stoja,
A farkasmarta bosnyákok vezetőjükkel. - Goszleth fényképe után.

Ismertető szöveg: Veszett farkas-marta bosnyákok.
Érdekes vendégei voltak mostanában a budapesti Pasteur-intézetnek hol t. i. dr. Hőgyes egyetemi tanár vezetése alatt a veszettség ellen való oltásokat eszközlik.
Tiz bosnyák jött fel Szerajevo tájékáról, a kiket egyetlen farkas mart össze néhány szomszédos faluban, két napig tartó kóborlása alatt.
Az első a kit megmart, a 13 éves Radovics Markó volt, a ki épen szénát rakosgatott egy délután a szekerére, midőn egy farkas hirtelen előrontott az erdőből s a fiút megtámadta. A kis Markó azonban nem ijedt meg s vitézül védelmezte magát a villával, úgy hogy a farkas csak hosszabb küzdelem után tudta a kis hőst homlokán megsebezni. ...
...a nagy zajra nagy tömeg ember összecsődült s utána a farkasnak!
Hanem a farkas oly sebesen nyargalt, hogy az üldözők egyenként csakhamar messze elmaradoztak mögötte. Csupán egy nem maradt el, egy volt mindig sarkában a tajtékzó, fogát csattogtató veszett állatnak, egy hatalmas szál mohamedán legény: Hrbát Arif.
Már több mint egy félórája tartott az üldözés, még pedig hegynek felfele, midőn a farkas látva, hogy nem menekülhet, hirtelen visszafordult s ráugrott Arifra, meg is harapta a fejét, de Arif olyat vágott rá dorongjával, hogy a farkas elszédülve felbukott. De egy pillanat múlva megint talpon volt s futott tovább. Kis idő mulva újra szembe fordult a veszett állat az üldözőjével, ez pedig megint hatalmast ütött rá. Igy ment ez ötször-hatszor, mig végre úgy fültövön találta a derék Arif, hogy nem volt érkezése többet felkelni. Próbálta volna ugyan még most is, de Arif is gyors volt s neki állva végképen agyonverte a veszett bestiát.
Igy végződött a farkas két napi garázdálkodása, mialatt még útjában tizenhat lovat, marhát és kutyát is összemart.
A mint a bosnyák kormányzat értesült a történtek felől, mindjárt intézkedett, hogy a szerencsétlenül járt emberek feljöhessenek a budapesti Pasteur-intézetbe. ...
Midőn a napokban háromheti gyógykezelés után hazánkból távoztak, már a legveszedelmesebb napokon átestek (mindössze csak egy halt meg közülök, a szegény Zaranovics, a kinek karján 20 mély sebet ejtett a fenevad) s remélhető, hogy az oltások még a mondott igen kedvezőtlen körülmények mellett is sikerrel fognak rájuk nézve járni. És ez ismét egyik fényes bizonysága lesz a védoltások hathatósságának, valamint a Hőgyes-féle módszer előnyös voltának is. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. márczius 10.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page