Normál kép: 1895_Oldal_388_c.jpg   Méret: 443x639 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Báró Gautsch Pál, közoktatásügyi miniszter.
Az új osztrák kormány tagjai.

Ismertető szöveg: Az új osztrák minisztérium.
Rövid pár hónapi működés után lelépett a gr. Kielmansegg elnöksége alatt szerepelt osztrák minisztérium, melyet, minthogy csak ideiglenes ügyvitelre s legnagyobb részt hivatalnokokból állítottak össze, ügyvivő hivatalnok-minisztériumnak neveztek eleitől fogva, s nem is volt egyéb utolsó perczéig. Napról napra végezte a folyó ügyeket és - várta utódját.
...
Az új minisztérium, mely szintén nem parlamenti származású, nehéz körülmények közt vette át Ausztria kormányzását. ...
Az új miniszterekről a következő főbb életrajzi adatokat közölhetjük.
...
Gautsch Pál dr. báró, közoktatásügyi miniszter, 1851-ben Bécsben született. A Tereziánumban nevelkedett s 1873-ban doktorrá lett. A közoktatásügyi minisztériumban kezdte pályáját. 1881-ben a Teréziánum igazgatójának nevezték ki. Két évvel később udvari tanácsos lett. Midőn Conrad báró miniszter 1885-ben visszalépett, a 34 éves Gautsch bárót nevezték ki utódjának a diszes állásra, melyet épen oly kiváló rátermettséggel, mint sok sikerrel töltött be. Gautsch báró 1893-ig volt miniszter, akkor ő is visszalépett. Ez évben nevezték ki az urak háza tagjává, hol a középpárthoz tartozott. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. október 13.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page