Normál kép: 1895_Oldal_388_f.jpg   Méret: 670x935 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Gróf Badeni Kázmér, miniszterelnök.
Az új osztrák kormány tagjai.

Ismertető szöveg: Az új osztrák minisztérium.
Rövid pár hónapi működés után lelépett a gr. Kielmansegg elnöksége alatt szerepelt osztrák minisztérium, melyet, minthogy csak ideiglenes ügyvitelre s legnagyobb részt hivatalnokokból állítottak össze, ügyvivő hivatalnok-minisztériumnak neveztek eleitől fogva, s nem is volt egyéb utolsó perczéig. Napról napra végezte a folyó ügyeket és - várta utódját.
...
Az új minisztérium, mely szintén nem parlamenti származású, nehéz körülmények közt vette át Ausztria kormányzását. ...
Az új miniszterekről a következő főbb életrajzi adatokat közölhetjük.
...
Badeni Kázmér gróf régi olasz nemesi családból származik, mely háromszáz év óta birtokos és honos Lengyelországban. Az idősebb ág 1845-ben kapta a grófi méltóságot. A most miniszterelnökké lett Badeni Kázmér gróf 1846. október 14-ikén született. Atyja, László, gazdálkodással foglalkozott s 1888-ban húnyt el; anyja, Mier grófnő, ma is él. Egyik nagybátyja, Mier Henrik gróf, gyermek nélkül halt meg, tekintélyes birtokait Badeni Kázmér és Szaniszló örökölték. A két testvér kiváló hajlandósággal volt a tudományok iránt és főként néprajzi tanulmányokkal foglalkoztak.
Badeni Kázmér gróf a krakói egyetemen nyerte el a doktori czímet, azután állami szolgálatba lépvén, 1870-ben a belügyminisztériumban volt fogalmazó; ugyanekkor osztották be a krakói kerületi főnökséghez. 1871-től 1872-ig Zoltievben, majd Rzeszovban is kerületi főnök volt. Nem sokára udvari tanácsossá lett s 1882-ben a vaskoronarenddel való kitüntetését kapta. 1886-ban visszavonult az állami szolgálatból; de hat év múlva, 1888-ban, galicziai helytartóvá nevezték ki, s ebben az állásban nagy érdemeket szerzett azzal, hogy a lengyeleket és ruthéneket kibékítette egymással. Érdemeit a király is elismerte, a mikor 1893-ban a jaroslavi lengyel küldöttségnek azt mondotta, hogy: "Nagy megelégedéssel kell nyilatkoznom arról a kitünő, tapintatos és czéltudatos módról, a melylyel ezt az országot kormányozzák." Badeni grófnak Skrzynskij Mária a felesége. Egy fia és egy leánya van. Lajos fia most szolgálta le önkéntesi évét Szombathelytt. Nem hagyhatjuk említetlenűl, hogy az új miniszterelnököt hivatalba lépte után negyed napra, október 2-án, a galicziai tartománygyűlésbe való választásnál Krakó városa egyhangúlag képviselőjévé választotta. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1895. október 13.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page