Normál kép: 1900bb_Page_011_a.jpg   Méret: 783x1412 Színmélység: 24bit Felbontás: 300dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Kubelik János.
Goszleth fényképe után.

Ismertető szöveg: "Kubelik olyan bámulatos hegedűs, hangszerén annyit tud, hogy az csodával határos. Néhány száz évvel ezelőtt megégették volna érte, mint boszorkányt".
Ezt irta egy bíráló a fiatal hegedűvirtuózról, s e hír megelőzvén a művészt, a budapesti közönség a legnagyobb érdeklődéssel ment első hangversenyére (deczember 18-án), a hol csakugyan igazoltnak találta a magasztalást s a legnagyobb lelkesedéssel üdvözölte a művészt. Új-év napján már a Vigadó nagy terme is kicsiny volt Kubelik közönségének; ugyanazért e hó 15-én ismét fellép, hadd hallják meg azok is, a kiknek eddigi előadásaira nem sikerűlt bejutniok.
Kétségtelenűl nagy hegedűs ez a fiatal ember, a ki a csehországi Michle községben 1880 decz. 27-én született.
Virtuozitás dolgában Kubelik János ma valóban páratlan. Meg tud csinálni olyan dolgokat, a mikre más nem is gondolhat; egymástól messze eső hangokat (duodecimákat) játszik futamokban, trillázva; játszik alig elképzelhető sebességgel, egyszersmind erősen és mindig biztos, tiszta hangoztatással. Az ilyesmit csak az képes kellőleg méltányolni, aki maga is elég jól hegedűl s azonfelűl, mikor Kubelik rendkívűl nehéz hegedűdarabját hallja, egyszersmind maga előtt látja, szeme elé tudja képzelni a darab irott hangjegyeit is.
Művészet dolgában, vagyis, hogy játéka csupa érzés legyen és örömet, bánatot, lelkesedést keltsen hallgatójában, az előadott mű jellemzetesebb részeit valóban jellemzeteseknek tüntetve föl, de a kevésbbé lényeges részleteken sem suhanva át, hanem azokat is őket megillető módon értékesítve: ebben a tekintetben még nem kész művész, de tüneményes virtuozitásával egy csapásra meghódította a budapesti közönséget.
Kubelik, mielőtt külföldi körútjára indúlna, hazánk több vidéki városában is fog hangversenyezni. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1900. január 7.)Kubelik János, hegedűművész, szül. 1880 júl. 5. Michleben, Prága mellett. 1892-1900-ig a prágai konzervatóriumon Sevcik tanítványa volt. 1899. Budapesten tünt fel. Káprázatos technikájával az egész világot meghódította 1903-ban feleségül vette Széll Farkas ítélőtáblai tanácselnök leányát, Mariannet és magyar állampolgár lett. (Forrás: Révai lexikon)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page