Normál kép: 1900bb_Page_513_a.jpg   Méret: 628x756 Színmélység: 24bit Felbontás: 300dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: A magyar viseletek története. Száztizenegy nagy negyedrétű táblán, magyarázó szöveggel.

Ismertető szöveg: Viseleteink ezerfelé szétszórt anyagát hordja össze hangyaszorgalommal ez a munka, s mint ilyen egy magyar Racinet akar lenni, 111 képes táblán. Közülök 40 színes képtábla, 71 pedig fekete rajz, melyeknek magyarázata a Nagy Géza irta szöveg adja. A színes táblák mindegyike Iá-20 alakot ábrázol gondos kivitelben, 14-20 színben, és történeti rendszerben csoportosítva. Ép ily hű hasonmások a fegyverek, fennmaradt ruhák, ékszerek és egyéb a viselettel összefüggő tárgyak. A fekete rajzokat tartalmazó táblákon az egykorú képek és egyéb adatok teljesen hű másolatban közöltetnek, úgy hogy ezek a táblák egyúttal tudományos bizonyítékai is a színes tábláknak. A szöveg 205 nagy negyedrétoldalra terjed s magában foglalja a magyar viselet eredetének és fejlődésének történelmét legelső elemeitől kezdve, egyúttal kimerítő magyarázatul szolgál az egyes táblákhoz, nevezetesen a rekonstruált képeknél. A szöveget 34 oldalra terjedő jegyzetek követik, a melyek a kutforrásokra utalnak. A színes táblák magyarázatát 17 lapon, a fekete táblákét 21 lapon adja a munka. Ugy a szöveg, mint a jegyzetek és magyarázatok, széleskörű és mélyreható történeti kutatás gyümölcsei s Nagy Géza e dolgozata jelentékeny és nagyfontosságú gazdagodását jelenti történeti irodalmunknak. A magyarosan stílszerű bekötési tábla - a Kolozsváry-testvérek Prágában álló szent György szobrának hü hasonmásával, - előkelően díszes külsőt ad a munkának s az egész bekötés a magyar könyvkötő-ipar fejlettségéről tesz tanúságot. A magyar történeti festészetnek külsőségeiben ez a munka irányadó kézikönyvül fog szolgálni, de nagy hasznára lesz a középiskoláknak is mint szemléltető tanszer a hazai történet tanításánál, végül pedig nagy szolgálatot fog tenni hazai színészetünknek a helyes jelmezesnél és az ipar számos ágának. (Forrás: Vasárnapi Ujság Regénytára melléklete 1900.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page