Normál kép: vasarnapi_ujsag_1861_02_pix_Oldal_07_Kep_0001.jpg   Méret: 770x961 Színmélység: 24bit Felbontás: 299dpi
Nagy kép: vasarnapi_ujsag_1861_02_pix_Oldal_07_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 1349x1683 Színmélység: 24bit Felbontás: 299dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Gróf Teleki László.

Ismertető szöveg: Született 1811. febr. 11-én Pesten. A házi magánoktatás után a pesti és berlini egyetemeken végzé tanulmányait. Már 1837-ben tagja lőn a m. tud. Akadémiának, és Fogaras vidéke követül választá az erdélyi országgyűlésre. 1842. megjelent "Kegyencz" czimü tragödiája a nemzeti szinpadon tetszéssel adatott s oly költői tehetségről tőn tanuságot, mely következetes ápolás mellett bizonyosan a legszebb eredményekhez vezetett volna az irodalmi téren is. A magyar országgyülésen 1843-ban jelent meg először a főrendi táblánál, hol a reformpártnak csakhamar egyik hatalmas vezére lőn. Az iránta nyilatkozott közbizalom jeleként magyarázható, hogy az 1844-ben alakult "Védegylet" országos elnökévé választatott s ily megtiszteltetés érte a pesti "Nemzeti (később ellenzéki) Kör" kebelében is, melynek több évig elnöke volt. (Olvasóink tudják, hogy a most fennálló Nemzeti Kör szintén gróf Telekit választá tiszteletbeli elnökéül). - 1847/8-ban a főrendi táblánál foglalta el székét, az 1848-i nemzeti gyülésen azonban mint Pestmegye egyik képviselője az alsó-ház egyik legtiszteltebb tagja volt. Ez év nyarán történt, hogy Magyarország az akkori franczia köztársaságnál is képviseltetni akarván magát, az országgyülés, királyi jóváhagyás mellett, gróf Telekit választá meg e fontos állomásra.
1849-ben september elején érkezett Párisba s állomását az események borultaig hiven betölté. A világosi katastropha után e hivatalos jelleme megszünt ugyan, de gróf Teleki folyvást Párisban maradt, a journalistikai s társadalmi téren kifejtett buzgalma által igyekezvén az elnyomott szent haza fájdalmait eloszlatni. A franczia kormánykörökben, sőt az udvarnál is gyakran megjelenvén, s nyilvános müködése által is nagy népszerüségre tevén szert, nagyrészt az ő fáradhatlan buzgalmának köszönhetjük, hogy a magyar nemzet jogviszonyai s európai állása felett tisztultabb nézetek kezdtek terjedni a francziák között. Időközben gyakran fordult meg Olaszországban és Sveiczban - mindenütt életének czélja, a haza megmentésének módja körül fáradozva. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. márczius 17.)Széki gróf Teleki László (Pest, 1811. február 11. - Pest, 1861. május 7.) magyar politikus, író. A Magyar Tudományos Akadémia levelező, rendes majd tiszteleti tagja. Az Ellenzéki Kör elnöke. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc alatt és az azt követő években a magyar önállóság ügyének egyik legaktívabb és talán legeredményesebb külföldön tevékenykedő képviselője. A Magyar Nemzeti Igazgatóság tagja. A Határozati Párt vezetője. 1861-ben az uralkodónak adandó országgyűlési válasszal kapcsolatos vita előestéjén otthonában öngyilkosságot követett el. (Forrás: Wikipédia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page