Normál kép: vasarnapi_ujsag_1861_04_pix_Oldal_02_Kep_0002.jpg   Méret: 770x611 Színmélység: 24bit Felbontás: 299dpi
Nagy kép: vasarnapi_ujsag_1861_04_pix_Oldal_02_Kep_0002_nagykep.jpg   Méret: 2835x2248 Színmélység: 24bit Felbontás: 299dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: A képviselőház ülésterme a nemzeti Muzeumban.

Ismertető szöveg: "A jelen országgyülés, mint tudva van, f. é. april 2-ára Budára volt összehíva. Azonban csupán az ünnepélyes megnyitás mehetett véghez Budán s az országgyűlési tanácskozások, mint azt a törvény rendeli, Pesten vették kezdetüket s azóta itt folytattatnak.
Nem volt könnyü dolog, Pesten a tanácskozásra alkalmas helyiségeket kapni. A főváros egykori disze, a nagy és szép redout-terem a hozzávaló helyiségekkel együtt, 1849. óta romban hever s egy része csak tavasz óta kezd újra épülni; a többi nyilvános teremek oly kicsinyek, hogy a kivánt czélnak egyátalában nem felelnek meg.
Nem maradt egyéb hátra, mint a képviselőház számára a Nemzeti Muzeum diszteremét foglalni el s a czélhoz képest átidomitani. E terem is szűk ugyan, mert benne sem a képviselők számához képest nincs elég tér (akkor meg épen nagy volna a szorosság, ha Erdély és Horvátország képviselői is elfoglalták volna már helyeiket); sem a hallgatóság teljes számát sem képesek befogadni a két oldalon elnyuló, szűkre mért karzatok, miknek egy nagy része mindenkor a felsőház tagjai számára van fentartva.
Azonban a terem igen diszes és az országgyülés méltóságának teljesen megfelelő. Sajátságos, jó hatással bir azon körülmény, hogy e márvány falazatu, oszlopzatos, magas teremnek ablakai nincsenek, hanem a világosságot az üvegtetőzet által nyeri. Az idő rövidségéhez s a tér viszonyaihoz képest, a terem elég czélszerüen is lőn elrendezve. Mint mellékelt képünk mutatja, a fő bejárás átellenében van az elnöki szék, melytől jobbra és balra a jegyzők, s távolabb a gyorsirók ülései vannak. Az elnök felett a falat a nemzeti czimer s nemzeti zászlókból ügyesen összeállított diszitmény ékesiti, melynek közepén "1848" olvasható. Az elnöki széktől jobbra és balra a képviselők padjai vonulnak el, melyek egyszerü zöld posztóval vannak bevonva s a körülményekhez képest elég kényelmesek. Az elnöktől balra, a negyedik pad szélső ülésén látszik egy gyászszal bevont s koszoruval diszített hely, gr. Teleki László üresen hagyott helye, mely az egész ülésszak alatt betöltetni nem fog. Az elnöktől jobbra, a ház közepe táján választotta Deák Ferencz ülését. Rajzunkon épen rajta van most a szónoklat sora. - Az elnöki szék átellenében, a fő bementi ajtótól jobbra és balra, van a hirlapirók rögtönzött kis karzata, melyben az ülés mégis valamivel kényelmesebb mint a feljárás, mely igen emlékeztet a kakasülők létrájához. A főajtó felett egy óra mutatja az időt. A terem többi oldalát a hallgatóság karzatai foglalják el; az alsóbb sor többnyire a hölgyeknek engedtetik át. ..." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. június 23.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page