Normál kép: vasarnapi_ujsag_1861_06_pix_Oldal_07_Kep_0002.jpg   Méret: 770x910 Színmélység: 24bit Felbontás: 299dpi
Nagy kép: vasarnapi_ujsag_1861_06_pix_Oldal_07_Kep_0002_nagykep.jpg   Méret: 1908x2254 Színmélység: 24bit Felbontás: 299dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Luczenbacher Pál és János.

Ismertető szöveg: "A két testvér, kikről e sorokban megemlékezni akarunk, Szobon született; János 1816-ban, Pál pedig 1818-dik évben, s atyjok hajlamait örökölvén, serdültebb ifju korukban az iskolai pályáról lelépvén, otthon a kereskedelmi üzlet körül leltek foglalkozást. Atyjok halálakor már családos férfiak lévén, nem követték azok példáját, kik alig várják, hogy mielőbb szétdarabolhassák az apai örököt, hanem a nagy vagyont a virágzó kereskedésben együtt hagyva, egyesült szorgalommal folytatták az öröklött üzletet s tevékenységöknek együtt, közegyetértéssel keresvén nagyobb nagyobb téreket, a vagyonban most sincsenek megosztozva, hanem a teendőkben igenis, oly formán, hogy mig János rendesen Pesten van itthon, s az itt központosuló ügyek intézésével, és a pesti, évenkint legalább 50,000 ölnyi forgalmu tüzifakereskedés kezelésével foglalkozik, azalatt az élénk szellemü Pált nehéz dolog levéllel is feltalálni annak, a ki nincs vele folytonos összeköttetésben, s a középpont kikerülésével akarná meglelni; mert ez a nyugalmat nem ismerő fürge ember, majd valamelyik folyamatban levő vasuti munkavállalat megtekintésére rándult el, majd valamely tervezett uj vállalat helyszinét fürkészi ahhoz értő szakemberekkel, majd gőzhajói valamelyik állomásán tünik elő, melyeket annyi erélylyel, határozottsággal és akadályok elleni küzdéssel tudtak életbeléptetni, és a melyeknek száma jövő nyárra ismét szépen szaporodni fog; - majd Pesten, majd Bécsben fordul meg, mindig tervezve és életrevaló terveinek végrehajtásában munkálkodva; csak Szobon lakó családjának jut az együttlétből több idő, de mégis sokkal kevesebb, mint a mennyit akár a gyöngéd családapa, akár a szerető nő s szép reményü gyermekek megelégelhetnének.
Hogy ezen ritka testvérpár munkásságáról s elfoglaltatásáról némi fogalmunk legyen, vessünk egy futó pillanatot legközelebbi vállalataikra.
Ők készittették a győr-szőnyi vasut földmunkálatait, a Püspökladány és N-Várad közötti vonal földmunkálatain kivül a sinek lerakására is ők vállalkoztak; a szeged-szőregi vasuti töltés egészen az ő vállalatuk müve. A budai vasutépitésnél Luczenbacher testvérek csináltatták a Tétényig terjedő vonal minden föld- és vizimunkálatait, ide értve a nevezetes alagutat is. Budától Dinnyésig pedig az épületeket állitották elő, a nevezetes vizmerővel együtt (mely a Dunából szedi át a vizet az itatóba, minthogy az ottani salétromos viz a gőz-kazánok megkérgesitése miatt használhatlan.) A siófok-kanizsai vasut földmunkáira s épületeire is ők vállalkoztak, mely czélra a Balatonon járó, Kisfaludy-gőzöst is használván, a társaság részvényesei csak ez időben jutottak osztalékhoz. - Vállalkoztak még egyéb vasuti munkákra s szerelvényekre is, milyenek az Ipoly, Garan, Vág-folyókon levő és Tiszán Szolnoknál volt fahidak; jelenleg pedig Oraviczán vágtak egy nagy vasuti vállalatba.
Szobon, terjedelmes fekvő birtokuk mellett van szép fürészmalmuk, téglagyáruk, s kövezetbányájok, melynek termékeiért nemcsak a pesti, de a győri és szegedi járdák taposói is elismeréssel tartoznak a derék testvéreknek, kiknek mindenekfelett legszemmelláthatóbb és legelevenebb vállalatuk, az általuk megindított gőzhajózás. Az ő "Szent István és "Mátyás király" gőzöseik máris oly nagy horderejű vállalatok hazai közlekedésünkre nézve, hogy annak fejtegetésébe bocsátkozni itt nem is látjuk szükségesnek." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. november 3.)A Luczenbacher testvérek, kiknek Szobon, egyebek mellett, kőbányájuk és fafűrész-üzemük volt, 1860 májusában kaptak hajózási engedélyt Pest-Buda területére, majd novemberben az ország összes vizeire. Első hajójukat ők is az Inn-Donau társaságtól vették, mely a SZENT ISTVÁN nevet kapta. E hajóval indították meg a Pest - Esztergom közötti járatot. Rustronnál három újabb hajót is rendeltek, s ahogy azok (MÁTYÁS KIRÁLY, ZRÍNYI MIKLÓS, újabb SZENT ISTVÁN) megérkeztek, megnyitották a Pest - Mohács és az Esztergom - Győr közötti járatot is. Rustrontol vettek még egy öreg hajót is, melyet ÁRPÁD névre kereszteltek, ugyanekkor a régi SZENT ISTVÁN a PANNONHALMA nevet kapta. Sajnos a DGT-vel folytatott versenyt a magyarokra jellemző tőkehiány miatt nem bírták, így személyhajóikat 1864-ben visszaadták Rustronéknak, akik a DGT-nek adták tovább, aki mindent felvásárolt, hogy a konkurencia megszűnjék. Ám Luczenbacherék csak a személyhajózást adták fel, két vontatójukkal először csak a pesti szakaszon, majd az egész ország területén fahajók bérvontatását végezték. A VISEGRÁD és SZIGETVÁR gőzösökhöz folyamatosan újabb hajókat vásároltak JÓZSEF, ARAD, TEMESVÁR, MAROS, DUNA, KÖRÖS, BODROG néven, s 1868-ban tőkéstársakat találva megalakították a Magyar Vontató Gőzhajózási Rt-t. E vállalatba a kilenc gőzös mellett 12 uszályt is vittek apportként. 1870-ben, hogy tőkeerősítést nyerjenek, beolvadtak az alakuló Magyar Lloyd Gőzhajózási Társaságba. (Forrás: www.hajoregiszter.hu)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page