Normál kép: 153-172_pix_oldal_2_kep_0001.jpg   Méret: 770x1077 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 153-172_pix_oldal_2_kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 982x1373 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: A bártfai bitó

Ismertető szöveg: "Bártfa már 1320-ban Károly király által szabadalmaztatván, 1376-ban Nagy Lajos által mindazon kiváltságokban részesíttetett, melyekkel azon időben már Kassa városa szabadon élt. Így jutott a jus gladii / kivégzési jog/ birtokába is. E főhatalom gyakorlása és végrehajtása, mindig bizonyos ünnepélyességgel ment végbe; s azon helyen, hol az elítélteket kivégezték, rendesen valami építmény volt e célra, hol aztán a kisebb vétkesek szégyenszemre kiállíttattak, a mint mondani szokták : a világ csúfjára.Képünkön hasonló építményt látunk mely a Bártfa város határában levő régi bitót, vagy mint az ottani német ajkú lakosok nevezik: "Kepstock"-ot (igazabban Köpf. stock) ábrázolja. Ezen elnevezés a Kopf = fej, vagy Köpfen = fejezés-től vette eredetét, és a nép között máig is élő, a monda szerint: a pallos által kivégzettnek feje ezen oszlop felső részében levő négyszegletes fülkében ki volt téve néhány napig közszemlére, mire azután, a most már befalazott belsejébe, mint azok közönséges temetkező helyébe, vettetett." Forrás: (Vasárnapi Ujság 1863. 10. évf. 18. sz.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page