Normál kép: 037-080_pix_oldal_13_kep_0001.jpg   Méret: 749x961 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Terényi Lajos

Ismertető szöveg: "1860. december 11-én tartott tisztválasztás alkalmával Terényit megint az alispáni székbe hiva a közbizalom egyhangu szava, és ö el is foglalá azt mindaddig, mig a megye orosházi választó kerülete által országgyülési képviselővé választatván, a fővárosba kellé távoznia. Visszajötte után nemsokára feloszlott a megye, ő pedig, miként előre kijelenté vala, mélyen és sötéten hallgatott mindvégig. 1863. ápr. 6-án, tüdölob vetett véget a nagy reményekre jogosító életnek." Forrás: (Vasárnapi Ujság 1864. 11. évf. 8. sz.)id. Terényi Lajos (1825-1863) táblabíró, majd alispán. A nemzetőrség lovas-tisztje, majd Bem seregében harcolt Erdélyben. 1848 végén nagy betegen jött haza az erdélyi hadjáratból. 1854-ben a Mack-felkelés idején elfogták, Pestre majd Bécs-újhelyre hurcolták. Egy év múlva szabadult ki. Ezután gazdálkodott, 1860-ban alispán, 1861-ben Orosháza országgyűlési képviselője. A megyei kaszinó elnöke. Hirtelen halt meg 5 árvát hagyva maga után. Felesége Beliczey Mária volt.(Forrás:Magyar Nemzeti Levéltár Békés Megyei Levéltára)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page