Normál kép: 205-256_pix_oldal_09_kep_0002.jpg   Méret: 675x743 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Stűler Ágost

Ismertető szöveg: "A magyar akadémiai palota tervezőjének arczképét nyújtjuk itt olvasóinknak, azon férfiúét, ki legujabb kedvencz épitészeti művének teljes befejezését többé meg nem érhette. Stüler Ágost, porosz kir. titkos főépitészeti tanácsos rögtöni halála által a németországi művészet igen érzékeny veszteséget szenvedett. Átalánosan el van ismerve, hogy Stűler egyike volt a jelenkor legjelentékenyebb építészeinek, s ízlésének és teremtő erejének bizonyítványai, az általa létrehozott számos és nagyszerü épitészeti művek, Európa különböző országaiban sokáig fogják hirdetni művészi hivatottságát. A művészet világában Stűler már régen tisztelt nevet vivott ki magának s e körülmény okozá, hogy midőn a magyar nemzet buzgalma fényes hajlékot kivánt emelni az eddig zsellérképen tengő tudománynak, az itthoni meghiusult kisérletek után az akadémiai igazgatóság is feléje fordult bizalmával." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1865. 12. évf. 20. sz.)1837-ban elkészítette a szentpétervári Téli Palota újjáépítéséhez a terveket, de mivel I. Miklós cár nem a Stüler által tervezett és új neoreneszánsz stílust választotta, hanem az eredeti barokk kastélyt építtette újra, ezek soha nem kerültek megvalósításra. IV. Frigyes Vilmos trónralépésével hatalmas mértékben megnőttek lehetőségei, 1842-ben kinevezték királyi építésznek. A berlini építészegylet alapítója is egyben. Ekkor kezdhette el építeni fő művét, a berlini Neues Museumot. Stüler az egyházi építmények kialakításában hajlott a IV. Frigyes Vilmos elképzeléseinek a megvalósítására, aki olaszországi utazása során tanulmányozta az ottani építészetet, és egyfajta porosz árkádiát szeretett volna létrehozni az ókor és a reneszánsz formavilág felhasználásával. (Forrás:wikipedia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page