Normál kép: 002-048_pix_oldal_06_kep_0001.jpg   Méret: 784x764 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Nagy Péter

Ismertető szöveg: "A forradalom zaja lecsendesülvén, tanitó és tanítvány ismét visszatértek könyveikhez, s az iskolák újra megnyíltak. Ekkor 1850-ben a fő konsistorium Nagy Pétert papsága mellett megválasztotta a kolozsvári főiskolához a természettudományok rendes tanárának, s ezen minőségben működött 1855-ig, uj lendületet adva az ifjúság közt kedvencz tudományának, mely különben neki magának is legerősebb oldala. Ez ideig Erdélyben négy iskola mellett volt theol. seminarium, egy-egy tanárral beállitva. neki magának is legerősebb oldala. Ez ideig Erdélyben négy iskola mellett volt theol. seminarium, egy-egy tanárral beállitva." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1867. 14. évf. 3. sz. január 20.)1848-ban vállalkozó segédekkel gyutacsgyárt rögtönzött és ennek vezetője lett. Urbán azonban elfogatta és Nagyszebenbe vitette fogságba, ahonnét csak akkor szabadult ki, mikor Bem József Szebent bevette. A szabadságharc gyászos vége után visszatért békés foglalkozásai mellé és 1850-ben papságának megtartása mellett ismét megválasztatott a kolozsvári főiskolába a természettan rendes tanárává és ezen minőségben működött 9 évig. 1855-től 1862-ig az ideiglenesen Kolozsvárt elhelyezett nagyenyedi teológiai akadémia tanára volt. 1864-ben generalis notáriussá választatott. Bodola Sámuel püspöknek 1866. április 22-én történt halála után, mint főjegyző, az erdélyi másfél százados gyakorlat szerint, minden választás nélkül következve püspökké lett az erdélyi egyházkerületben, csakhamar megnyervén a királyi megerősítést és a királyi tanácsosi címet is. (Forrás: wikipedia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page