Normál kép: 477_588_pix_Oldal_06_Kep_0001.jpg   Méret: 770x259 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 477_588_pix_Oldal_06_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 1641x553 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: A királyi palota Brüsszelben.

Ismertető szöveg: A királyi palota mellékelt képét Van Bemmel most megjelent "La Belgique illustrée" czimü diszművéből (Brüsszel, Bruylant Christophe és társa) veszszük át. E kép Balat tervrajza szerint készült, kinek terve még nem valósult meg egészen. Ö a régi palotát, melyet a múlt század közepén építettek, egészen meg akarta hagyni s annak két szárnyát oszlopos középépülettel összekötvén, valódi királyi méltóságos jelleget igyekezett neki adni, és pedig ugy, hogy az építészeti öszhang is megmaradjon. A belga "királyság"-nak még nem is volt elegendő ideje illő palota építésére. Hiszen e királyság még csak most üU félszázados jubileumát s a trónon csak a második fejedelem ül, mig előttök s különösen a múlt században, midőn a királyi paloták építésének virágzási kora volt, Belgium területe a Habsburg-ház kormányzói alatt állott s maga Brüsszel mai lakosságának alig birt egy ötödrészével.
A jelenlegi palotának különben van egy nagy előnye, mely más épületekkel (pl. a berlini királyi palotával) szemben tekintélyes alakot ad neki s ez fekvése. Brüsszel egyrésze tudvalevőleg magas dombon épült, ugy hogy a város közepén lépcsőzetek vezetnek fel s le, s a felső arisztokratikus részt nagyban emeli a 14 holdnyi területű Mária Terézia-féle park a városban. E park egyik részén van a komoly és nyugodt modorban épült palota, előtte egy kis tér, Bouillon Gottfriednak, az első keresztes háború vezérének hires lovagszobrával, mely szobrászati szempontból Brüsszelnek legkiválóbb műremeke. Még egy más nevezetessége is volt e térnek, egy 1830-ban ültetett szabadságfa, mely azonban a későbbi építkezéseknek áldozatául esett. A nagyszerű törvényszéki palota, melynek építése 18 millió frankba került s más a felső városrészben levő elegáns paloták látása után a jelenlegi királyi palota ugyan kissé szerénynek tűnik föl, noha különben méltóságos és elég nagy épület. Becsét jelentékenyen emeli benső berendezése, mely valóban bámulatra méltó. A nagy műizléssel biró I. Lipót király nagy gondot és költséget fordított a termek fölszerelésére. Brüsszel s átalában egész Belgium gazdag művészi gyűjteményei között is kiváló helyet foglalnak e palota képei s különösen a régi németalföldi mesterek néhány rendkívüli becses darabja. Igen sok szép s rendkívül értékes régi németalföldi és spanyol gobelinek, brüsszeli csipkék s a műipar más kiválóbb termékei láthatók itten. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. augusztus 1.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page