Normál kép: 669_764_pix_Oldal_08_Kep_0001.jpg   Méret: 759x1517 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Szent-Andrássy Lajos.
A királyi műegyetem dísztermében levő olajfestmény után.

Ismertető szöveg: Szent-Andrássy Lajos, kinek arczképét ez úttal bemutatjuk, 1819. november 19-ikén Eperjesen született s iskolai tanulmányait is ott végezvén, ügyvédi oklevelet nyert s mint gyakorló ügyvéd szülővárosában telepedett meg. A szabadságharcz idején ő is ott harczolt a hazavédők soraiban s hazatérvén, egyedül csak ügyvédi hivatásának élt, lemondva minden pihenésről, minden kényelemről és élvezetről. Szerény, igénytelen életmódja mellett vagyona jelentékenyen megnövekedett s Gillányi Amáliával kötött házassága gyermek nélkül maradván, már akkor kezdett gondolkozni azon, miként fordíthatná vagyonát a legáldásosabb módon a hazai közérdek szolgálatára.
Ott találjuk a Bánó József által kezdeményezett s a maga nemében hazánkban legelső közművelődési egyesület alapítói között, mely Sárosmegyében a népnevelés és magyarosodás terjesztését tűzte ki föladatául. Az ö kezdeményére s jelentékeny pénzáldozatával épült az eperjesi kisdednevelő egyesület mintaóvodája, melynek czéljaira egy házat s azonfelül tetemes pénzösszeget ajándékozott. Nagy érdemei vannak az eperjesi és sárosmegyei népnevelés fejlesztése körül is.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1886. október 24.)Szent-Andrássy Lajos, emberbarát, szül. Eperjesen 1819 nov. 19., megh. u. o. 1886 nov. 12-én. Tanulmányait szülővárosában végezte s a jogi tanfolyam után ügyvédi oklevelet nyervén, mint gyakorló ügyvéd u. o. telepedett is meg. A szabadságharcban ő is a honvédek soraiban harcolt, majd visszatért ügyvédi praxisához, mely szorgalmas és szerencsés kezeiben nagy vagyonnak forrásává lett. Ghillany Amáliával kötött házassága gyermektelen lévén, jelentékeny vagyonának java részét még életében közművelődési, első sorban tanügyi célokra fordította. Számos alapítványa közül kiemelendő: 200,000 frtos adománya az eperjesi királyi kat. főgimnázium és a vele kapcsolatos tápintézet céljaira 10,000 frtos ösztöndíjalapítványa a József-műegyetemen egy emeletes ház és 10,000 frt felajánlása Eperjesen felállítandó és ipartanműhellyel kapcsolatos polgári iskolára ugyancsak 10,000 frt és telek egy Kaproncán szervezendő állami elemi iskolára. Azonkivül sokat áldozott a Bánó József által megalkotott magyarságot és népnevelést Sáros vármegyében terjesztő egyesület és az eperjesi Széchenyi-kör céljaira, mely utóbbinak védnöke is volt. Érdeklődött a szinügy iránt és 100 aranyas pályadíjat tűzött ki eredeti magyar szinműre. Érdemeiért a királyi tanácsosi címet és a Ferenc-József-rend lovagkeresztjét kapta.
(http://www.kislexikon.hu/szent-andrassy.html)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page