Normál kép: 001_084_pix_Oldal_16_Kep_0001.jpg   Méret: 770x635 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 001_084_pix_Oldal_16_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 1385x1142 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: A székely-udvarhelyi kollégium megujitott épülete. - Fénykép után.

Ismertető szöveg: A múlt század közepén innen 1772-ben épüli a székely-udvarhelyi ev. református kollégium régi épülete közadakozásból. Bethlen János, II. Apaffy Mihály erdélyi fejedelem kanczellárja, egyik leánya, Zsófia emlékére, kit, mint Lázár Imre mátkáját ragadott el a halál, 1670-ben ezer darab arany alapítványt tett ennek az iskolának. S mintha a véletlen száz évi nehéz, megpróbáltatást tartott volna fenn számára: 1768-ban veszi b.-madari Kis Gergely tanár gondjaiba, hogy a fejlődés hosszú, nehéz utján lassan fejlődött iskolát uj életre hívja. A fiatal tanár utakat, módokat talált, hogy iskolájának alkalmas helyiségeket építhessen. Az általa fölélesztett hazafias lelkesedés következtében az erdélyi mágnás-családok, kiknek nevéhez az itteni egyházi és társadalmi életnek annyi nevezetes eseménye fűződik, tetemes pénzadományokkal segítették elő e kollégium létrejöttét. A jó példát számosan követték, községek és egyesek egyaránt. És két év alatt felépült a régi kollégium-épület.
A keresztényi szeretet gyuladt fel a székelység szivében, midőn majdnem valláskülönbség nélkül rakta le áldozatát a közművelődés oltárára. 1772-től 1886-ig, tehát 114 évig szolgált a bennlakás és tanítás czéljaira ez a Kis Gergely által emelt régi épület a második emeletet padlás-szobák pótolták. E padlás-szobákat költségkímélésből csináltatták, mivel eredetileg a négyszögben álló épület, melynek képünk csak az utcza felé néző homlokzatát tünteti föl, két emeletre volt ugyan tervezve s a földszinti és első emeleti szobák annak rendje szerint bolthajtásra építtették igen szilárdan, de már a második emeletre nem futotta a költség, csak padlásszobákkal.
1886. júniusában lebontották e roskatag felső emeletet és ugyanazon év október havában már az újonnan készült szobákban folyt a tanítás. Nemcsak a második emelet épült újra, hanem az összes helyiségeket is átalakították azzal a 45,000 forintnyi költséggel, melyet a különféle pénzalapok néhány évi fölöslegéből kell majd fedezni. A lépcsőházak egészen újra épültek, a régi szobák ablakai megnagyíttattak, az elsőemeleti imaterem (és diszterem) helyett a második emeleten még szebb és tágasabb készült, hogy az szertári helyiségekké legyen alakítható, a mi meg is történt.
A megújított épületben 46 helyiség van. Mintegy 160 fiu részére való lakás, 12 tanterem, könyv- és szertári helyiségek, természettudományi és rajzterem, irattár, érem- és tanszertár stb. mind czélszerü elhelyezést nyertek benne. Múlt évi október 14-én nagy ünnepélyességgel ment végbe az új épület felavatása. Szász Domokos, Erdélv reform, püspöke, felszentelő imával, Szász Gerö, közjegyző, alkalmi beszéddel, Nagy Lajos főgondnok szintén alkalmi beszéddel és (Gönczi Lajos igazgató tanár az építés történetének felolvasásával működtek közre. Elismerésre méltólag buzgólkodtak az építésnél Szakács Mózes akkori igazgató és Félegyházi Antal mint inspektor-professzor. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1889. január 27.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page