Normál kép: 089_184_pix_Oldal_18_Kep_0002.jpg   Méret: 770x509 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 089_184_pix_Oldal_18_Kep_0002_nagykep.jpg   Méret: 1237x818 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Holub Emil dél-afrikai utazásaiból
Holubné és Holub éjszakai zivatarban.

Ismertető szöveg: Holub Emil, kinek arczképét a "Vasárnapi Ujság" 1887-iki évfolyamában már bemutattuk, még nem idős ember. 1847-ben született Csehországnak Holitz nevű városában s monarkhiánkban, a magyar gróf Teleki Samut kivéve, ő az egyetlen, kit az afrikai fölfedezők díszes sorában említhetünk. Eredetileg orvosnak készült. De alighogy kezéhez kapta a diplomát, a természetrajz iránti hajlamától sarkalva s az Afrikában utazók csodás fölfedezései által is vonzatva, már 1872 nyarán a Fokföldre utazott, azzal az elhatározással, hogy onnan tanulmányutakat tegyen a világrész ismeretlen tájaira.
1883-ban újra Afrikába mehetett kutatásai folytatása végett. Ez utazása már nagyobb expediczió természetével birt s kíséretében volt egy Fekete János nevű csongrádi születésű magyar fiu is, a ki, mint egykori árkász őrmester, asztalos- és ácsmunkát végzett az expedicziónál, állatokat tömött ki, melyeknek jó részét ő maga ejtette vadászzsákmányul s egy tizenhat ökör által vontatott kocsi fölött parancsnokolt.
Ez utazásnak czélja a Zambezi folyó s a Tanganyika és Bangveolo tavak közti területnek, a masukulumbék ismeretlen országának az átkutatása volt. Holub volt az első, ki rettenthetetlen neje, az akkor alig húsz éves Hof Róza társaságában ez országot emberfölötti fáradalmakkal és erőfeszítésekkel beutazván, három európai kísérőjük elvesztése után megbízható adatokat gyűjtött és tett ismeretessé. Átvergődvén a boérek köztársaságán s a becsuanák földén, Linokanán és Sosongon keresztül átkeltek a Zambezi és Luenge folyókon s keresztül-kasul bejárták a félelmetes vidéket.
Már-már befejezéséhez ért ez utjának, mikor a Bangveolo tó partjain megrohanták a masukulumbék, fölégették táborát, öt magát mindenéből kifosztották s az expedicziót visszavonulásra kényszerítették.
A bennszülöttektől éjjel-nappal zaklatva, éhségtől és láztól gyötörtetve kellett átgázolniuk mérföldnyi mocsárokon, krokodilusoktól hemzsegő folyókon, mig végre a szelídebb matokák országába értek, kik védelmükbe fogadták.
így érkezett az expediczió vissza a Zambezi középtavaihoz, onnan három hónapig tartó időzés után Sosongba, Khama becsuanai király fővárosába, innen hat hét múlva Linokanába, a hol Holub átvehette az ő felsége által küldött segélyt, mely hazatérését lehetővé tette. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1889. márczius 3.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page