Normál kép: 673_776_pix_Oldal_20_Kep_0001.jpg   Méret: 770x469 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 673_776_pix_Oldal_20_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 1678x1022 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: A görög trónörökös esküvője Athénben
György görög és Albert Viktor angol királyi herczegek tartják a koronát a vőlegény és a menyasszony feje fölött.

Ismertető szöveg: Gyönyörű szép idő kedvezett az ünnepnek s az előrehaladt évszak daczára a menyasszony könnyű festői öltözetben s narancsvirág-koszorúval nyilt kocsiban mehetett a székesegyházba. A görög hadseregből s a hajóhadból kiválogatott katonák alkották a sorfalat a királyi palotától a székesegyházig, melynek kapujánál a tengerészeti akadémia növendékei foglaltak helyet. A templomban Görögország érseke végezte az egyházi szertartást egész sereg lelkész segédkezése mellett, kik mindannyian fényes aranyozott öltözetekben s teljes egyházi pompában jelentek meg.
A menyasszony mögött ifjabbik fivére, Henrik porosz királyi herczeg s két unokatestvére, a walesi herczeg fiai állottak a vőlegény mögött sógora Pál orosz nagyherczeg s a saját két testvér-öcscse. Ezeknek az a fárasztó szerep is jutott, hogy az egész szertartás alatt két súlyos esküvői koronát kellett a vőlegény és menyasszony feje fölött tartaniok.
A boldog pár, az egyházi szertartásnak megfelelően, kezében égő viaszgyertyákkal, háromszor kerülte meg az oltárt, háromszor kóstolta meg a megáldott bort s háromszor csókolta meg a bibliát. Valósággal örömére volt tehát mindenkinek, midőn a "Te Deum" végre fölhangzott s az új pár a künn várakozó nagy tömeg hangos éljenzése s harangzugások között elhagyta a székesegyházat. De még ezzel nem végződött be az esküvői szertartás. A palota kápolnájában dr. Kögel, berlini udvari lelkész várakozott reájuk s protestáns szertartás szerint is megáldotta frigyüket. De ez már rövidebb ideig tartott. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1889. november 17.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page