Normál kép: 765_870_pix_Oldal_09_Kep_0001a.jpg   Méret: 672x857 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Az 1790/1. évi XXVI. törvényczikk megalkotói
Brunszvick József, országbíró.

Ismertető szöveg: Brunswick József (alsókorompai gróf) (1750 - Pozsony, 1827. február 20.) főispán.
Brunswick Antal gróf fia, Brunswick Antal testvére, császári és királyi kamarás, a Szent István-rend középkeresztese, Pest megye főispánja és országbíró, 1786 után valódi belső titkos tanácsos, a hétszemélyes tábla első tanácsosa, később országbíró. A Szent István apostoli király rendjének középkeresztese. Felesége Majtényi Anna. (Forrás: Wikipédia)De lássuk igen röviden e nagy fontosságú (1790/1: XXVI.) törvényczikk tartalmát. Mindkét (ágostai és helvét) hitvallású protestánsok szabad vallásgyakorlata biztosíttatik templomokat, tornyokat, paplakokat és iskolákat szabadon építhetnek vallásukkal ellenkező szertartásokra és eskü letételére nem kötelezhetők saját egyházi elöljáróik hatósága alá rendeltetnek ő felsége a király előleges értesítése és engedélye mellett, - ki, ha neki úgy tetszik, a zsinatokra királyi biztost küldhet, - egyházi gyűléseket és zsinatokat szabadon tarthatnak, s az itt hozott törvények, királyi szentesítés után teljes érvényűekké válnak. A tanügyre nézve is, a királyi legfőbb felügyeleti jog épségben tartásával szabad kezet nyernek vallásuk bármiféle hivatal elnyerésében akadályul nem szolgál a katholikus papoknak sem párbért, sem stólát, sem semminemű illetéket fizetni nem tartoznak alapítványaikat maguk kezelhetik házassági ügyeikre nézve, mig saját egyházi törvényszékeiket nem szervezik, nem a kath. szentszékek de a világi törvényszékek az illetékesek. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. deczember 6.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page