Normál kép: 397_500_pix_Oldal_32_Kep_0002.jpg   Méret: 770x565 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 397_500_pix_Oldal_32_Kep_0002_nagykep.jpg   Méret: 1538x1128 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Württemberg Sándor herczeg, a Württemberg királya nevét viselő 6-ik huszárezred tisztjei körében.

Ismertető szöveg: Csoportképünk eredetije 1833-ban készült, azon alkalomból, midőn a herczeg a József nádor nevét viselő 2-ik huszárezredtől a Vilmos württembergi király nevét viselő 6-ik huszárezredhez ezredparancsnokul lőn áthelyezve.
A kép felső részén balról jobbra a következő 6-ik huszárezredbeli tisztek láthatók részint díszben, részint pedig szolgálati egyenruhában: Huszty István, Németh Lajos, Dubravay Tamás kapitányok, gróf Meraviglia Ernő őrnagy, Württemberg Sándor herczeg ezredes, Lichtenstein Károly herczeg őrnagy, gróf Hadik Gusztáv, Lázár Miklós és Millió Péter kapitányok.
Ezen csoport alatt a középen láthatók a Szent-István templomtól balra: báró Bothmer Károly, Rudics Antal, Brovne Ferencz és báró Hacke Károly főhadnagyok, a Szent-István templomtól jobbra Löwenstein Ágoston herczeg hadnagy, Sujánszky Antal főhadnagy és báró Zóbel Ferencz főhadnagy.
Az utolsó sorban balról jobbra: Ehrenberg Jeromos, gróf Wolkenstein Antal, Szereday Antal hadnagyok, Dubravay Pál főhadnagy, Pfannschmid Gyula, Hainz Albert, Hertelendy Miklós, Aman Ferencz, Rakovszky Samu hadnagyok és Szájbely Ferencz főhadnagy.
Ezek közül Sujánszky Antal főhadnagy, Hertelendy Miklós és Pfannschmied, utóbb Zsedényi Gyula hadnagyok léptek át 1848/9-ben a honvéd-hadseregbe, Pfannschmied azonban 1849 február havában a bányavárosok körüli tábororozás alkalmával Schlick seregébe ment át.
Ugyanezen 6-ik huszárezredben, mely Vilmos württembergi király nevét viselte, szolgálta 30-as években, mint főhadnagy dandár-segéd, Lenkey János 1848,9-ki honvédtábornok. Lenkey arczképe azonban nincs meg a képcsoportozaton.
A József nádor nevét viselő 2-ik huszárezredben, melynek József nádor halála után Ágost hannoverai király lőn a tulajdonosa, s a melynél Württemberg Sándor herczeg 1833-ig volt, szolgáltak 1834 ben, mint kapitány Vécsey Károly 1848/9-ki honvéd tábornok, mint főhadnagyok Nagy-Sándor József 1848/9-ki honvédtábornok és Pigetty Gusztáv honvéd ezredes s mint hadapród, Medveczky Béla honvéd őrnagy. 1833-ban ez ezred Stiriában Radkersburgban állomásozott, míg a 6-ik huszárezred ugyanakkor Auszterlicz morva városból Bécsbe lőn áthelyezve.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. július 16.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page