Normál kép: 081_176_pix_oldal_12_kep_0001.jpg   Méret: 692x1246 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Mohay Sándor

Ismertető szöveg: Mohay Sándor erdélyi régi nemes család sarja, született 1851-ben Maros-Vásárhelyit. Középiskolai tanulmányait a gyulafehérvári katholikus főgimnáziumban, a jogiakat pedig a budapesti egyetemen végezte. 1875-ben jogtudori s ugyanazon évben ügyvédi oklevelet nyervén, ez időtől fogva Gyula-Fehérvárott, mint gyakorló ügyvéd működött. Mint ilyen 1876 óta az erdélyi római katholikus püspökségnek s később a gyula-fehérvári római katholikus káptalannak jogtanácsosa lett és képviselővé történt választatásáig a gyula-fehérvári ügyvédi kamara titkári tisztét viselte. 1882-ben megnősült s példás családi élete még fokozta azt a köztiszteletet, mely közpályáján állandó kísérője.
Élénk részt vett úgy városának, mint Alsó- Fehér vármegyének politikai és önkormányzati közéletében, mint városi képviselőtestületi, illetőleg törvényhatósági bizottsági tag. Nemsokára a városi képviselőtestület jogügyi bizottságának elnöke és a vármegyei közigazgatási bizottság tagja lett A város társadalmi életében is előkelő szerephez jutott, éveken át vett részt a helyi lap szerkesztésében és minden politikai és közéleti mozgalomban. A gyula-fehérvári takarékpénztárnak éveken át igazgatósági tagja és ügyvédje volt.
Midőn 1886-ban Gyula-Fehérvár szabad királyi város választókerületének addigi képviselője, Lukács Béla, az államvasutak elnökigazgatójává neveztetett ki, Mohay Sándort egyhangúlag megválasztották képviselőnek s azóta mindig ezt a kerületet képviseli szabadelvűpárti programmal s folyvást egyik legmunkásabb tagja a képviselőháznak, melynek kivált bizottsági munkálataiban fejtett ki nagy buzgalmat.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1902. február 16.)ügy­véd, Gyulafehérváron a püspökség és káptalan jog­ügyi tanácsosa volt. Lukács Béla az államvasutak elnökké történő megválasztása után, 1886-ben nyerte el a mandátumát. 1902-től az igazságügyminisztérium államtitkára. Utolsó napjait agyvérzéstől megbénultan töltötte.
(Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Az_1887%E2%80%931892-es_orsz%C3%A1ggy%C5%B1l%C3%A9s_k%C3%A9pvisel%C5%91inek_list%C3%A1ja)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page