Normál kép: 377_476_pix_oldal_02_kep_0001.jpg   Méret: 770x572 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 377_476_pix_oldal_02_kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 1784x1325 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: A közös miniszteriumok képviselői a delegáczióban. - Weinwunn fényképe után.
Jettel Emil udv. tanácsos. B. Ambrózy Lajos követségi titkár, tanácsos. B. Tallián Dénes udv. tanácsos. Gróf Szapáry Tibor miniszteri titkár. B. Erb Kelemen miniszteri titkár. Kostyál Zsigmond udv. titkár. Horovitz Ede osztályfőnök. Salomon Oszkár udvari tanácsos.
Dr. Thallóczy Lajos osztályfőnök. Mérey Kajetán osztályfőnök. Gróf Goluchowsky Agenor külügyminiszter. Szentgyörgyi Gyula osztályfőnök.

Ismertető szöveg: A pamlag közepén gróf Goluchowsky Agenor ült, kinek közszereplése sokkal ismeretesebb, semhogy bővebben kellene róla szólanunk, s itt csak annyit említünk meg, hogy egyénisége a delegátusok körében általános rokonszenvnek örvendett. Tőle jobbra - a képen balfelől - kapos-mérei Mérey Kajetán külügyminiszteri osztályfőnök ül.
A külügyminisztertől balra - a képen jobbfelől - a közös minisztériumok osztályfőnökeinek nesztora, nagyrápolti Szentgyörgyi Gyula, a közös számszék osztályfőnöke ül. Majdnem ötven éves közszolgálat áll a háta mögött. A 40-es években oly nagy szerepet játszott Szentgyörgyi erdélyi udvari tanácsosnak a fia. 1848-ban hazafias lelkesedéssel a honvédek sorába állt és csak a komáromi kapitulácziónál tette le a fegyvert. Adelegáczióknak régi tagja.
Szentgyörgyi háta megett áll Salomon Oszkár udvari tanácsos, jeles szakember. Mellette lovag Horovitz Ede, a bosnyák-herczegovinai bureau osztályfőnöke. Nagy tehetségű hivatalnok, a balkáni bosnyák viszonyoknak kitűnő ismerője a közös pénzügyminiszter legrégibb munkatársainak egyike. Mögötte áll Kostyál Zsigmond udv. titkár, a közös számszéknek páratlan szorgalmú hivatalnoka. Szemben az olvasóval báró Erb Kelemen külügyminiszteri titkár alakja látszik. Derék fiatal hivatalnok, az osztrák hivatalnoki kar egyik kitűnő tagjának, báró Erb volt belügyminiszteri osztályfőnöknek fia.
A miniszter fölé hajlik, mintha a fülébe súgna valamit, gróf Szapáry Tibor, a miniszter saját külön "tolmácsa". Rokonszenves fiatal ember, a ki kétségkívül a legnagyobb szóbeli munkát végezte a delegáczió tartama alatt, amennyiben az ő kötelessége volt, hogy a miniszternek a magyar beszédeket azonnal németre fordítva a fülébe súgja.
Gróf Szapáry Tibor mögött áll főnöke, a delegácziók egyik legismertebb szereplő hivatalos alakja, báró Tallián Dénes külügyminiszteri udvari tanácsos.
Az a fiatal ember, a ki mellette áll, báró Ambrózy Lajos,a külügyminiszter kabinetjének tagja, követségi titkár, a diplomácziai testület egyik szép reményekre jogosító tagja, a ki eddig is, minden állomásán kitűnően bevált.
Mellette áll ettenachi Jettel Emil külügyminiszteri udvari tanácsos, báró Dóczy Lajos hivatalbeli utódja kellemes modorú, széles látkörű ember.
A csoportozatot szélről Thallóczy Lajos osztályfőnök zárja be, a kiről már múlt számunkban megemlékeztünk.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1902. június 15.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page