Vissza a DKA kezdőlapjára 
Back to the homepage

.. Az alábbi lista alkotó és azon belül a főcím szerint rendezve sorolja fel a dokumentumokat. (Elöl a szerző nélküli művek vannak.) Ha a keresőprogram nem talált megfelelő képet, akkor érdemes inkább csonkolni a szavakat: vagyis egy *-ot írni utánuk, szóköz nélkül. Amennyiben így sincs találat, akkor próbáljon meg általánosabb szempontot megadni, vagy használja a kezdőlapon a téma szerinti böngészés lehetőségét. Ha új ablakban szeretné megnyitni valamelyik tételt, akkor a címe helyett a kisképre kattintson! Ez azért is jobb, mert így nem kell mindig frissítenie a találati listát, amikor visszalép rá.


A találatok száma: 85
1456 X 7 Kígyós nevének említése 
https://dka.oszk.hu/016600/016678
Az 1462. évi békeszerződés nyomtatott kiadásának czímlapja 
https://dka.oszk.hu/040800/040857
Az 1491-iki pozsonyi békekötés utolsó pontja 
https://dka.oszk.hu/027300/027337
1508 IX 16 Kígyós nevének említése az aradi káptalan oklevelében 
https://dka.oszk.hu/016600/016679
1833-lelei-levél 
https://dka.oszk.hu/111000/111040
II. István korabeli oklevél 
https://dka.oszk.hu/087500/087559
II. József visszavonó rendelete 
https://dka.oszk.hu/032000/032043
II. Lipót-rend oklevél 
https://dka.oszk.hu/111100/111134
III. András király 1295. évi oklevelének kezdete 
https://dka.oszk.hu/031900/031959
III. Béla 1195. évi oklevelének kezdete 
https://dka.oszk.hu/031900/031950
III. Endre oklevelének kezdősorai 
https://dka.oszk.hu/087500/087595
III. István oklevelének kezdősorai 
https://dka.oszk.hu/087500/087565
IV. Béla 1258. évi oklevelének kezdete 
https://dka.oszk.hu/031900/031955
IV. Béla adománylevele a Kende családnak 
https://dka.oszk.hu/026600/026626
IV. Béla felesége, Mária királyné udvari ötvösének, Szemöcs mesternek érdemeiért aranypecsétes oklevélben nemességet ad 
https://dka.oszk.hu/025800/025886
IV. László 1274. évi oklevelének kezdete 
https://dka.oszk.hu/031900/031957
Ambrus Zoltán és Blau Etel házasságlevele 
https://dka.oszk.hu/011100/011113
Bártfa város V. Lászlótól kapott címereslevele 1453-ból 
https://dka.oszk.hu/025800/025894
A bécsi békeszerződés utolsó lapja 
https://dka.oszk.hu/032000/032008
A csetneki fegyverkovácsok legényszabályai 1611-ből 
Eredetije a község levéltárában
https://dka.oszk.hu/027200/027229
Dévay altábornagyi diplomája 
(Eredetije Leményi Jánosné, zalabéri Horváth Mária úrnő tulajdonában.)
https://dka.oszk.hu/004100/004186
Dévay ezredesi diplomája 
(Eredetije a zalabéri Horváth-család levéltárában a M. N. Múzeumban.)
https://dka.oszk.hu/004100/004183
Engedély 
https://dka.oszk.hu/015400/015474
Az eredeti 1230 évi oklevél 
https://dka.oszk.hu/111000/111065
Fallenbüchl Zoltán elemi népiskolai bizonyítványa 
https://dka.oszk.hu/116300/116381
Fallenbüchl Zoltán első szentáldozási emléke 
https://dka.oszk.hu/116300/116382
Fallenbüchl Zoltán gimnáziumi érettségi bizonyítványa 
https://dka.oszk.hu/116300/116383
Fallenbüchl Zoltán gimnáziumi érettségi bizonyítványának másolata 
https://dka.oszk.hu/116300/116386
Fallenbüchl Zoltán keresztelő okirata 
https://dka.oszk.hu/116300/116384
Fallenbüchl Zoltán keresztlevele 
https://dka.oszk.hu/116300/116385
Fallenbüchl Zoltán születési anyakönyvi kivonata 
https://dka.oszk.hu/116300/116387
Fallenbüchl Zoltán születési anyakönyvi kivonata 
https://dka.oszk.hu/116300/116388
Fallenbüchl Zoltán születési anyakönyvi kivonata 
https://dka.oszk.hu/116300/116389
Hódmezővásárhely XVIII. századi képe a XIX. század elején kiállított céhlevélen 
https://dka.oszk.hu/025700/025796
A Horváth Mihályt csanádi püspökké kinevező okirat 3. lapja. 
https://dka.oszk.hu/004100/004176
A Horváthot hatvani préposttá kinevező okirat 
https://dka.oszk.hu/004100/004175
Hűbéradományozó oklevél 1282-ből 
https://dka.oszk.hu/031800/031860
István ifjabb király oklevelének kezdősorai 
https://dka.oszk.hu/087500/087588
A Jézus-Társaság győri kollégiumának iskolai bizonyítványa 1769-ből 
https://dka.oszk.hu/025800/025809
Kalocsai céhlevél a városi képével a XIX. század elejéről 
https://dka.oszk.hu/025800/025830
Katonai okmány, majdnem eredeti nagyságban 
München, királyi antiquarium
https://dka.oszk.hu/003400/003406
Keresztessy komáromi "Geleitschein"-ja 
https://dka.oszk.hu/035800/035856
Kezdetsorok III. Bélának az írásbeliségről kiadott okleveléről 
https://dka.oszk.hu/087500/087566
Kezdősorok a Forgách Balázs részére adott oklevélből 
https://dka.oszk.hu/087600/087629
Kezdősorok Kálmán király okleveléből 
https://dka.oszk.hu/087500/087554
Kis Károly oklevelének kezdősorai 
https://dka.oszk.hu/087600/087628
Körmöcz 
IV. Béla oklevele 1263-ból
https://dka.oszk.hu/027100/027107
A legrégibb teljes czímeradomány az 1398-ik évből 
https://dka.oszk.hu/055600/055607
A legrégibb vármegyei kiadvány 1232-ból 
https://dka.oszk.hu/087500/087586
Mátyás egy oklevelének kezdete 
https://dka.oszk.hu/031900/031972
Mátyás jajczai levelének záradéka 
https://dka.oszk.hu/040800/040864
A Monarchián belüli utazásra szóló "Úti Levél" azaz utazási engedély, amelyet nemes Hadik Erzsébetnek állítottak ki Vásárhelyen, 1822-ben 
https://dka.oszk.hu/020000/020016
Nagy Lajos egyik oklevelének kezdete 
https://dka.oszk.hu/031900/031963
Nagy Lajos Nápolyban kiadott oklevelének kezdősorai 
https://dka.oszk.hu/087600/087615
Nagy Lajos szabadalomlevele 1347-ből 
(A kassai városi levéltárban őrzött eredeti után)
https://dka.oszk.hu/026500/026564
Ottó oklevelének kezdősorai 
https://dka.oszk.hu/087600/087602
A pannonhalmi apátság alapitó oklevele 
A Horvát István-féle rézmetszet kisebbített mása; a szöveg olvasásával és forditásával. Eredetije a pannonhalmi főapátság levéltárában
https://dka.oszk.hu/006900/006930
Pápai tizedlajstrom 
https://dka.oszk.hu/087600/087603
Passzus vagy marhás levél állatvétel-, illetve eladás alkalmából, a tulajdonviszony hivatalos rendezésére 
https://dka.oszk.hu/020000/020015
Pásztorlevél 1856-ból, amelyet Szegeden állítottak ki ifjú Herke Pálnak 
https://dka.oszk.hu/020000/020017
Részlet Szilveszter pápa egyik bullájából 
https://dka.oszk.hu/087500/087536
Róbert Károly király 1335. évi oklevelének kezdete 
https://dka.oszk.hu/031900/031961
Szabács megvétele 
Schedel világkrónikája 1493-iki nürnbergi kiadásának 253. lapja. (Olvasását l. a kötet végén)
https://dka.oszk.hu/006300/006367
Szabadság-igazolvány 
https://dka.oszk.hu/000300/000360
Szárhegyi Bíró János halotti bejegyzése - 1707 
https://dka.oszk.hu/134600/134690
A szatmári békeokmány záradéka 
https://dka.oszk.hu/026500/026563
A szécsényi országgyűlés szövetséglevele 
Első oldal, kisebbített hasonmás. Eredetije a párisi lengyel könyvtárban
https://dka.oszk.hu/027200/027273
Szent László korabeli oklevél kezdősorai 
https://dka.oszk.hu/087500/087551
A szepesi városok czimere 
Az okirat eredetije Szepes vármegye levéltárában
https://dka.oszk.hu/006400/006476
A szövetséglevél 5-ik oldala, a hol az aláírások kezdődnek 
https://dka.oszk.hu/027200/027274
Tanúsítvány arról, hogy e fényképfelvétel a feltételek aláírása után készült 
https://dka.oszk.hu/019100/019126
Tinódi Sebestyén deák I. Ferdinánd királytól kapott armálisa 
https://dka.oszk.hu/025700/025764
Veszprémvölgyi apácakolostor alapítólevele 
https://dka.oszk.hu/134700/134725
Zalabéri Horváth Imre és neje Dévay Mária 1798. évi útlevele 
https://dka.oszk.hu/004100/004187
Zrínyi Miklós végrendeletének végső sorai 
https://dka.oszk.hu/032000/032001
Zsigmond egy czímeradományozó oklevelének kezdete 
https://dka.oszk.hu/031900/031966
Zsigmond király új czímeradományozó kiváltságlevele, 1436-ból 
Eredetije Pozsony város levéltárában
https://dka.oszk.hu/027300/027335
Zsigmond rendelete a pápák javadalom-adományozási joga ellen 
https://dka.oszk.hu/025800/025889
Apafi Mihály: A Nagybacon-i Bardocz ág nemesi levele 
https://dka.oszk.hu/131400/131420
Apafi Mihály: A Nagybacon-i Bardocz ág nemesi levele 
https://dka.oszk.hu/136700/136765
Barnabás : Margit úrnő végrendelete 1152-ből, a hagyatékához tartozó magyarnyelvű szolgák felsorolásával 
https://dka.oszk.hu/025900/025908
Horti Pál: A honvédelmi miniszter jubileumáról 
A Magyar Kir. Honvédelmi Minisztérium, a Honvédség és Csendőrség tiszti és tisztviselői karának üdvözlő irata. Budapest székesfőváros díszpolgári oklevele
https://dka.oszk.hu/065200/065236
János (pápa), XXII. : XXII. János 1329-es bullája 
https://dka.oszk.hu/033400/033408
Nádler Róbert: A mérnök- és építész-egylet dísztagsági oklevelének rajza 
A Lotz-ünnepélyről
https://dka.oszk.hu/038300/038332
Urbán Rezső: Nagy Ferenc szabadulólevele - Kistarcsa 
https://dka.oszk.hu/134600/134630