D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Varvolgy_templom3.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az alsózsidi templom nyugat-délnyugatról
B e s o r o l á s i   c í m : Alsózsidi templom nyugat-délnyugatról
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Pásztörperc
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-03-21
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2011-03-20
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2010-11-17
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : római katolikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műemlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gótika
M i n ő s í t ő : stílus
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Várvölgy
G e o N a m e s I d : 3043089
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 14. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az alsózsidi templom nyugat-délnyugatról
Várvölgy, Kossuth u. 80.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Várvölgy római katolikus műemlék temploma a falu Alsózsidnek nevezett részén áll (Kossuth u. 80., hrsz.: 204), ezért a Szent Domonkosnak szentelt kegyhelyet többnyire csak "alsózsidi templomnak" nevezik. Műemlékvédelmi törzsszáma 5012.
A templom eredetileg a 14. század elején, Károly Róbert uralkodása idején építették gótikus stílusban, de a török időkben részben elpusztult. A megmaradt torony és szentély közé a 18. században építettek egy hajót, majd 1899-ben Radics Ákos tervei alapján neogótikus stílusban az egész épületet újjáépítették. A 18. századi hajót kibővítették és kereszthajóval egészítették ki; ekkor készült a sekrestye, az oldalkápolna és a szentélyfej is.
A szabadon álló, kereszthajós templom szentélye poligonálisan záródik. Az épület a középkori szokásoknak megfelelően keletelt, ezért a szentély néz az utca felé, bejárata az ellentétes oldalon nyílik. Egyetlen tornya a nyugati (fő) homlokzata előtt áll; homlokzatait támpillérek erősítik. A hosszhajót és a szentélyt kontyolt nyeregtető, a kereszthajót nyeregtető fedi. A szentély mindkét oldalához poligonálisan záródó kápolna és sekrestye kapcsolódik.
A hajó és a szentély födéme bordás keresztboltozat. A karzatot a hajó bejárati oldalán (nyugaton) alakították ki. A szentély északi falán gótikus, szamárhátíves szentségház látható, a déli oldalon historizáló kettős ülőfülke.
Berendezését 1889-ben tiroli mesterek készítették. Orgonáját 1901-ben építették a Rieger testvérek. Tornyában van az ország legrégibb harangja, amit 1524-ben öntöttek.
Falán márványtábla emlékezik meg az I. világháború várvölgyi áldozatairól. A II. világháborúban elesettek emlékműve a templomkertben áll. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Alsózsidi templom
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pásztörperc: Az alsózsidi templom kelet-északkeletről
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2592x3456 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella