D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1900bb_Page_096_c.jpg
C Í M 
F ő c í m : A kismartoni parkról: "A körtemplom"
B e s o r o l á s i   c í m : Kismartoni parkról: "A körtemplom"
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Háry
U t ó n é v : Gyula
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1864-1946
V I A F I d : 95998847
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-02-27
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : épület
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 47. évf. 12. sz. (1900. márczius 25.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kápolna
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : klasszicizmus
M i n ő s í t ő : stílus
T á r g y s z ó : emlékmű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Ausztria
G e o N a m e s I d : 2782113
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Kismarton
G e o N a m e s I d : 2780190
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A kismartoni parkról: «A körtemplom».
Háry Gyula rajza.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az Esterházy-kastély 1388 és 1392 között épült vízivárnak, 1663 és 1672 közt kastéllyá építették ki, kerti szárnya 1794 és 1805 között épült át. A kastélyba építették be a kontinens első felvonóját, amit Angliából hozott Eszterházy. (Forrás: Wikipédia)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A kastélypark meghatározó, impozáns része, a tó felől egy szűk lépcsősoron, mesterséges sziklák között közelíthető meg. A tó felett, robusztus sziklákkal és vízesésekkel övezve idillikus környezetben áll a Charles Moreau francia építész tervei alapján készült kör alakú templom, emlékkápolna. A templom és környéke a Róma meletti Tivoli városában levő Sybill-templom, ill. az ősi arcadiai táj hatását tükrözi. (Arcadia az ókori görögország egyik területe volt. A terület elnevezése Zeusz és Callisto fiától, Arcas-tól származik, mert annak népe tőle eredezteti magát, annak leszármazottjainak, "szellemi utódjának" tartotta magát. Arcas tanította meg nekik az életvitel, a kultúra és a műveltség alapjait. Ez a szellemiség, valamint Arcadia érintetlen vadonja, harmóniája volt az ihletője az európai reneszánsznak, majd a későbbi művészeti irányzatoknak, mely kihatott még az angolkertek "szellemiségére" is.)
A templomot II. Esterházy Miklós építette imádott lánya emlékére. Itt áll Esterházy Leopoldina, carrarai márványból készített szobrának másolata, melyet a kor egyik leghíresebb szobrásza, Antonio Canova készített. A szobor eredetije jelenleg a kastély főépületében a parkra néző un. Vaddisznó-teremben van elhelyezve.
Az épület kör alakú, kupoláját kívülről 19 db egyiptomi pálmafaleveles oszlopfő tartja. (Forrás: wikimapia.org)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A szomszédos Ausztria keleti részén található Burgenland tartománya, melynek székhelye Kismarton, német nevén Eisenstadt. A tartomány központja Soprontól mintegy 20 km-re található, egyik jelentős műemléke az Esterházy család egykori fő rezidenciájául szolgáló Esterházy-kastély.
A kastély története egy XIII. századi várra nyúlik vissza, amely a XVII. század végén kerül az Esterházyak tulajdonába. A család egyik legjelentősebb alakja, a hercegi rangot elnyert Esterházy Pál 1663 és 1672 között barokk kastéllyá építtette át a várat. A kastély számára II. Miklós uralkodása alatt következik el a második fénykor a XIX. század elején. Rezidenciáját klasszicista stílusban átépítette és ezen munkálatok megvalósításához sikerült megnyernie a francia Charles Moreau építészt, aki a forradalmi klasszicizmus egyik legismertebb képviselője.
Ma a kastélyban múzeum található, fényűzően berendezett termeiben valósággal megelevenedik a hercegi múlt és az Esterházyak udvari élete. Sokszínű kulturális és egyéb rendezvényekkel várja látogatóit és az évente megrendezésre kerülő Joseph Haydn Ünnepi Játékok központi helyszíneként szolgál. (Forrás: eszterhaza.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Kismarton
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Leopoldina templom (Kismarton)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kastélypark - Eisenstadt
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az (egyik) első magyar angolkert: Kismarton, Esterházy-kastély és park
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A kismartoni Esterházy-kastély
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1643x1314 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella