D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001_084_pix_Oldal_12_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Mária Krisztina spanyol királyné leánykájával, Maria de las Mercedessel
B e s o r o l á s i   c í m : Mária Krisztina spanyol királyné leánykájával, Maria de las Mercedessel
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-12-04
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 33. évf. 4. sz. (1886. január 24.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Más országok politikai élete
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : uralkodócsalád
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Mária Krisztina (Spanyolország: királyné) (1858-1929)
V I A F I d : 67273845
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Spanyolország
G e o N a m e s I d : 2510769
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Mária Krisztina spanyol királyné leánykájával, Maria de las Mercedessel.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Habsburg-Tescheni Mária Krisztina Dezideráta Henrietta Felicitász főhercegnő, németül Erzherzogin Maria Christina Désirée Henriette Felicitas Rainiera von Habsburg-Lothringen, spanyolul María Cristina de Habsburgo-Lorena (Gross-Seelowitz, Morvaország, 1858. július 21. - Madrid, 1929. február 6.) osztrák főhercegnő, magyar és cseh királyi hercegnő, József nádor anyai unokája, XII. Alfonz spanyol király második felesége, 1885-1902 között a Spanyol Királyság régense, XIII. Alfonz király anyja.
XII. Alfonz és Mária Krisztina királyné házasságából 3 gyermek született:
Mária Mercedesz infánsnő (María de las Mercedes de Borbón y Habsburgo-Lorena, 1880-1904), aki 1901-ben feleségül ment a Bourbon-házból való Károly Tankréd nápoly-szicíliai királyi herceghez (Carlo Tancredi di Borbone-Due Sicilie, 1870-1949).
Mária Terézia infánsnő (María Teresa de Borbón y Habsburgo-Lorena, 1882-1912), aki 1906-ban feleségül ment a Wittelsbach-házból való Dr. med. Ferdinand Maria Ludwig von Bayern herceghez (1859-1949), a spanyol haderő főorvosához.
XIII. Alfonz spanyol király (Alfonso XIII de Espana, 1886-1941), aki 1906-ban Viktória Eugénia battenbergi hercegnőt (1887-1969), Viktória brit királynő unokáját vette feleségül.
(Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mária Krisztina főherczegnő
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : XIII. Alfonzo spanyol király és anyja, Mária Krisztina regens királynő
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1675x1862 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna