D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 685_800_pix_Page_29_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Dr. Gyorgyevics Vladán, szerbia új miniszterelnöke
B e s o r o l á s i   c í m : Dr. Gyorgyevics Vladán, szerbia új miniszterelnöke
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2015-08-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 44. évf. 45. sz. (1897. november 7.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Más országok politikai élete
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : derékkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Đorđević, Vladan (1844-1930)
V I A F I d : 106964101
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : orvos
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : miniszterelnök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : képviselő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Szerbia
G e o N a m e s I d : 6290252
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Dr. Gyorgyevics Vladán, szerbia új miniszterelnöke
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Dr. Gyorgyevics Vladán Szerbiának egyik legdélibb férfia, ki már puszta megjelenésével is igen kedvező hatást tesz. Belgrádban született 1814- ben ugyanott végezte középiskoláit majd mint állami ösztöndíjas ifjú Bécsbe ment az orvosi egyetemre, hol 1869-ben orvosi oklevelet nyert. Bécsben a Bilroth klinikáján két évig működött mint segéd és ez idő alatt részt vett a német-franczia háborúban, hol a Majna melletti Frankfurtban mint a nagy német tartalék-kórház főnöke működött. Ezután a belgrádi katonai kórház másodorvosává nevezték ki, e mellett a tisztképző akadémián is tanárkodott és e minőségében dolgozta ki a katonai egészségügyi szabályzatokat, melyek még ma is érvényben vannak. Több ízben képviselte Szerbiát a nemzetközi kongresszusokon továbbá működött mint kormánybiztos és képviselő. Belgrád városának az 1884-85. évben főpolgármestere volt és a város csatornázása és új rendezése körül nagy érdemeket szerzett. 1888-ban közoktatásügyi miniszter volt.alapította a szerb orvosi egyesületet és ő kezdeményezte a szerb vörös keresztegyesületet, szabályozta a háború esetén teljesítendő katonai egészségügyi szolgálatot. Hat évig volt az uralkodó-ház orvosa és egyúttal kinevezték az egészségügy főnökévé mint ilyen dolgozta ki az összes egészségügyi törvényeket és teremte meg a szerb egészségügyi alapot.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. november 7.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Dr. Gyorgyevics Vladán, a szerb kormány elnöke : Arczképek a szkupstinából
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gencsics András, képviselő : Arczképek a szkupstinából
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 814x1127 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna