D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 349_476_pix_Page_51_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A pöstyéni sakkverseny megnyitása
B e s o r o l á s i   c í m : Pöstyéni sakkverseny megnyitása
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Wykapal
U t ó n é v : János
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-02-13
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 59. évf. 23. sz. (1912. junius 9.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Sport, testnevelés
A l t é m a k ö r : Szellemi sportok
T é m a k ö r : Sport, testnevelés
A l t é m a k ö r : Sporttörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csoportkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : sakkverseny
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Marshall, Frank James (1877-1944)
V I A F I d : 5723101
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Rubinstein, Akiba (1882-1961)
V I A F I d : 32789118
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Hoffer, Leopold (1842-1913)
V I A F I d : 75466067
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Tietz, Viktor (1859-1937)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Barász Zsigmond (1878-1935)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Alapin, Semyon (1856-1923)
V I A F I d : 15796853
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Mieses, Jacques (1865-1954)
V I A F I d : 69721955
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Lowtzky, Moishe (1881-1940)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Duras, Oldřich (1882-1957)
V I A F I d : 53756313
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Schlechter, Carl (1874-1918)
V I A F I d : 30329477
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Wolf, Heinrich (1875-1943)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Maróczy Géza (1870-1951)
V I A F I d : 71951545
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Yates, Frederick Dewhurst (1884-1932)
V I A F I d : 70998066
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Havasi Kornél (1892-1945)
V I A F I d : 16818709
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Leonhardt, Paul Saladin (1877-1934)
V I A F I d : 281165354
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Cohn, Erich (1884-1918)
V I A F I d : 284351219
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Salwe, Georg (1862-1920)
V I A F I d : 290657434
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Spielmann, Rudolf (1883-1942)
V I A F I d : 42647125
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Sterk Károly (1881-1946)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Balla Zoltán (1883-1945)
V I A F I d : 285167995
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Pöstyén
G e o N a m e s I d : 3058202
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Szlovákia
G e o N a m e s I d : 3057568
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1912. május 20.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A pöstyéni sakkverseny megnyitása. - Wykapal Jánosfölvétele.
Az első sorban ülnek: Marshall, Hoffer, Tietz, Barász, Breyer, Alapin, Mieses, Lowtzky, Duras, Schlechter és Wolf. Mögöttük állnak: Maróczy, Ernst, Molnár, Yates, Eliasow, Havasi, Leonhardt, Cohn, Földes, Rubinstein, Salwe, Johner, Spielmann, Gajdos, Dr. Eluss, Stark, Balla, Erdőssy.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gárdonyi Miksa: Capablanca, a világhírű sakkjátszó Budapesten, a lipótvárosi Casinóban
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kózmata Ferenc: A budapesti nemzetközi sakkverseny
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1582x1047 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna