D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : hub1_ka_6017_12.jpg
M a s t e r   p é l d á n y   l e l ő h e l y e : dmek004944
C Í M 
F ő c í m : Rakodczay Pál mint Harpagon Moliére A fösvény című vígjátékában
B e s o r o l á s i   c í m : Rakodczay Pál mint Harpagon Moliére A fösvény című vígjátékában
A L K O T Ó 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Berky
U t ó n é v : Dezső
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Osiris Kiadó
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S o r s z á m : 2
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2007-11-21
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : OSZK Színháztörténeti Tár gyűjteménye
G y ű j t e m é n y e n   b e l ü l i   k ó d : KA 6017/12
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T e c h n i k a : Barna-fehér
L e l ő h e l y : OSZK Színháztörténeti Tár
T í p u s : fotó
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK Színháztörténeti Tár
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : színháztörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : színjátszás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Rakodczay Pál (1856-1921)
V I A F I d : 26219709
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Berky Dezső
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Poquelin, Jean-Baptiste (1622-1673)
V I A F I d : 2474502
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : színházi fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Szatmár
G e o N a m e s I d : 716935
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Szereptanulmányhoz készült fénykép(sorozat). Rakodczay Pál színész, színigazgató, szakíró, színháztörténész. A kora ifjúságától a színpad iránt vonzódó fiatalembert gyenge fizikuma és jellegtelen hangja akadályozta meg a színpadi érvényesülésben. Anyai örökségét föláldozva, tíz esztendőn keresztül saját színtársulatot vezetett. A kor művészi irányzatának, a naturalizmusnak stílusában előadott művekkel szerzett elévülhetetlen érdemeket a hazai színjátszás történetében. Érdeklődésének homlokterében Shakespeare drámái és Madách Imre műve, Az ember tragédiája állt, utóbbinak Lucifer szerepével állandó vendége volt vidéki társulatoknak, igazgatása idején pedig rendszeresen műsorára tűzte. Mint színháztörténeti szakíró is maradandót alkotott.
K A P C S O L A T O K 
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 896x1433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 120 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn