D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : open_infografika_egysegesitett.jpg
C Í M 
F ő c í m : Nyílt kezdeményezések üzleti hasznosítása
B e s o r o l á s i   c í m : Nyílt kezdeményezések üzleti hasznosítása
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Open access, open source és open data üzleti hasznosítása
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : szerző
B e s o r o l á s i   n é v : Barton
U t ó n é v : Dávid
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-03-08
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2014
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : infografika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Infografika
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : kutatásiNapló
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Barton Dávid
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Információs rendszerek
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Felhasználói szoftverek
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Információs társadalom
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Információtudomány általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szabad szoftver
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : adatbázis
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : elektronikus dokumentum
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : üzleti tevékenység
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hasznosítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A nyílt megoldásokat életre hívó kezdeményezések olyan területeket képeznek, melyek nehezen elhatárolhatók, de rendszerezés után rendkívül jól vizualizálhatók. A kutatásom során készített ábrák a munka végéztével egy egységesített poszter formátumban is elkészült. Ez kerül itt bemutatásra.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Nyílt kezdeményezések hasznosítása - Infografika
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1130x1600 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer