D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Inoceniu_Micu_GOrOg_Katolikus_Teologiai_Liceum.jpg
C Í M 
F ő c í m : Inocențiu Micu Görögkatolikus Teológiai Líceum
B e s o r o l á s i   c í m : Inocențiu Micu Görögkatolikus Teológiai Líceum
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Hkoala
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : közreadó
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Hkoala
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2021-02-01
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2013-10-08
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2013-09-22
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A kép készítésének időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Középfokú oktatás
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : gimnázium
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Inocențiu Micu Görögkatolikus Teológiai Líceum
M i n ő s í t ő : intézmény
T á r g y s z ó : középfokú oktatási intézmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Kolozsvár
G e o N a m e s I d : 681290
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Inocențiu Micu Görögkatolikus Teológiai Líceum, Kolozsvár, Mócok útja
(1832-ben fejezték be az építkezést, az építtető Teleki József özvegye, Teleki Zsófia volt.
Forrás: Asztalos Lajos: Kolozsvár: Helynév- és településtörténeti adattár. Kolozsvár: Kolozsvár Társaság Polis. 2004. ISBN 973 8341 44 2 . 542. oldal)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A kolozsvári Inocențiu Micu Görögkatolikus Teológiai Líceum a város egyik viszonylag fiatal középiskolája. A Monostori út (Calea Motilor) 24. szám alatt, az úgynevezett Zeyk-házban található. A neoklasszicista épületet Teleki József özvegye, Teleki Zsófia építtette, és 1832-ben fejezték be. A ház vejéről, Zeyk Józsefről kapta a nevét.
(Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Inocen%C8%9Biu_Micu_G%C3%B6r%C3%B6gkatolikus_Teol%C3%B3giai_L%C3%ADceum)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Inocențiu Micu Görögkatolikus Teológiai Líceum
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2394x2448 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer