D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Nemeth_Andrea.jpg
C Í M 
F ő c í m : Németh Andrea
B e s o r o l á s i   c í m : Németh Andrea
A L K O T Ó 
S z e r e p : fotóművész
B e s o r o l á s i   n é v : Németh
U t ó n é v : Andrea
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1946-
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-02-27
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Németh Andrea fotóművész munkái
M e g n e v e z é s : Művészportrék
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g j e g y z é s : Az alkotó engedélyével, Szenti Tibor közreműködésével
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fotóművész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : reklámgrafika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Németh Andrea (1946-)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : önarckép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Németh Andrea reklámgrafikus, fotós. A Képző és Iparművészeti Gimnáziumban 1965-ben érettségizett. A Magyar Iparművészeti Főiskola grafika tanszakán 1970-ben diplomázott. Mesterei: Baska József festőművész, Ernyei Sándor, Finta József grafikusművészek és édesapja Németh József fotóművész. 1971-től a Művészeti Alapnak, jelenleg Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete, és a Magyar Fotóművészek Szövetségének tagja. 2002 óta Magyar Újságírók Országos Szövetségének tagja. Főbb munkái: reklámfotók, plakátok, prospektusok, naptárak, emblémák tervezése. Többször kapott nívódíjat, és 1990-ben Szép Magyar könyv, Fotószövetség díját. Fotóival rendszeresen részt vesz csoportos kiállításokon, jelentősebb a MAOE Fotószalonjain kilenc alkalommal. Jelenleg képzőművészekről portréfotókat készít, és riportokat ír. (Forrás: artportal.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Németh Andrea: Nagy Gábor
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1128x1500 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn