D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : fenykepek_061.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kálmán Béla fotóművész
B e s o r o l á s i   c í m : Kálmán Béla fotóművész
A L K O T Ó 
S z e r e p : fotóművész
B e s o r o l á s i   n é v : Németh
U t ó n é v : Andrea
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1946-
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Fecz
U t ó n é v : Ágnes
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2017-05-18
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 1991
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotó készítésének időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Németh Andrea fotóművész munkái
M e g n e v e z é s : Énképek, fényképek művészekről
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Énképek, fényképek művészekről
S z e r z ő : Gyurkovics Tibor, Németh Andrea
M e g j e l e n é s : [Budapest] : [Magánkiad.], cop. 2005
T í p u s : fotóalbum
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g j e g y z é s : Az alkotó engedélyével
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Fotóművészet, fényképészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : férfi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fotóművész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fényképész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Kálmán Béla (1921-)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1991
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kálmán Béla fotóművész

"Úgy célzom meg az óhazámat mint periszkóppal a hajós
hogy van-e még hogy megtaláljam ezen a sürü szirtfokon
életnek hívott tengeren hol vesződtem vele mint a cápa
minden idegen alkonyatkor hogy visszanézzek szép hazámba."

(Gyurkovics Tibor)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kálmán Béla fotóművész, fényképész. 1939: Berzsenyi gimnázium, érettségi; Borsody Géza fényképészmesternél segéd. 1941-ben a Várkonyi Stúdióban asszisztens, színházi és táncfotós; 1945-től önálló műterem az Anker-palotában, ahol műtermi portrékat, sztárfotókat, tánc- és színházi felvételeket készített; 1952-től, az államosítás után a Fényképész Szövetkezetnél dolgozott; 1956-ban Amerikába költözött: Chicago, New York, majd 1959-ben Boston. 1966-ban megvásárolta azt a műtermet, ahol addig dolgozott, főként alkalmazott és reklámfotókat készített. 1980-ban műtermében saját galériát nyitott; 1983-ban eladta a műtermet, azóta könyvein, kiállításain dolgozik. A színes táj-, műemlék- és zsánerfotók mellett közelképeket is készít növényekről, zoommal, szűrőkkel manipulált, utóbbi időben számítógéppel módosított felvételekkel kísérletezik. Legutóbbi képein sokszor egészen az absztrakcióig eljutó formajátékok jelennek meg. Témáit látványértékük szerint választja inkább, mintsem szociográfiai vagy egyéb szempontból. Képei igazi közönségfotók. (Forrás: artportal.hu)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Németh Andrea reklámgrafikus, fotóművész. A Magyar Iparművészeti Főiskola grafika tanszakán 1970-ben diplomázott. Főbb munkái: reklámfotók, plakátok, prospektusok, naptárak, emblémák könyvek, tervezése. Háromszor kapott nívódíjat. Rendszerváltás óta képzőművészekről portréfotókat készít, könyveket és naptárakat szerkeszt, és riportokat ír, ezzel reklámozza kollégáit.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Németh Andrea: Balla Demeter fotóművész
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Németh Andrea (fotóművész)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2434x2771 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : fekete-fehér
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn