D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 12687449_f0a1d22cf.jpg
C Í M 
F ő c í m : Katonai temető...
B e s o r o l á s i   c í m : Katonai temető...
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Krusa
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-12-05
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011-08-10
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A kép készítésének időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Inda fotó
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Inda fotó
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Katonai szolgálat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katonatemető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sír
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Veszprém
G e o N a m e s I d : 3042929
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A II. világháború alatt a veszprémi városi temető mellett mintegy 1500 német katonát temettek el. Sírjaikat később nagyrészt már csak egy füves terület borította. A nyolcvanas években mindössze 180 fejfa elhelyezését engedélyezték a sírmező egy részén anélkül, hogy az egyes sírok tényleges helye meghatározásra kerülhetett volna. A német katonatemető új helyen történő megépítéséről a Magyar Vöröskereszttel és az illetékes helyi hatóságokkal folytatott több éves tárgyalás révén, 1992-ben a Német Háborús Sírokat Gondozó Népi Szövetség exhumáló szolgálata megkezdhette a teljes sírmező felkutatását, egyedi sírok után. A munkálatok során megállapítást nyert, hogy a sírok egy részére időközben ráépítkeztek és ezért már nem hozzáférhetőek. Ezek után a városi önkormányzat engedélyezte az áldozatok exhumálását. Mégis két év telt el, míg a halottak újratemetéséhez egy megfelelő területet sikerült a Szövetség rendelkezésére bocsátani. A korábbi temetőből és más településekről származó csontmaradványok eltemetésére 1994 elejétől kerülhetett sor. A sírkert Veszprém és Győr-Moson-Sopron megye központi német katonai temetőjeként szolgál, a 4050 háborús áldozat nyughelyéül szolgáló emlékhelyet 1995. szeptember 16-án adták át a nyilvánosságnak. (Forrás: www.gothic.hu/temetok_veszprem.html)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Katona-temető Dun mellett
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1024x640 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Dávid Adrienne