D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1445529086.jpg
C Í M 
F ő c í m : Piros tinóru
B e s o r o l á s i   c í m : Piros tinóru
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Csupros tuskógomba
M i n ő s í t ő : eredeti cím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Gubazsuzs
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-02-27
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2015-10-22
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011-01-05
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A kép készítésének időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Növényvilág
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 4.0
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Növénytan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : növénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vadon termő növény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gomba
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Dunakeszi
G e o N a m e s I d : 3053476
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Piros tinóru szép barnás-piros kalapbőrű és citromsárga pórusú, lomberdei ligetekben gyakori, de kis számban. Ehető. Dunakeszi
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kalap: 3-8 cm átmérőjű. Fiatalon domború, majd ellaposodik. Színe rózsás, vörös vagy piros, de idővel többé-kevésbé kifakulhat: szélén kb. 1 mm-ig sárga kifakulhat, lehet barnás vagy olív árnyalat is rajta. Felülete matt, fiatalon kissé nemezes.
Tönk: 3-8 cm hosszú, 0,5-1 cm vastag. Alakja karcsú, gyakran görbe, lefelé többnyire elvékonyodik. Alapszíne sárga, vöröses futtatással. Sima felületű.
Lemezek, tráma: Nincs lemeze. Csöves termőteste aranysárga, sárgás krémszínű, öregen zöldes, érintésre kékeszöldre színeződik. Vastag, felkanyarodó, tág pórusú.
Hús: Vékony, a kalapban puha, a tönkben keményebb. Színe sárgás, vágásra kissé kékülő.
Gallér: Nincs
Bocskora: Nincs
Tejnedv: Nincs
Illat: Gyümölcsillatú
Íz: Kellemesen savanykás de van, hogy édeskés
Termőhely és idő: Májustól októberig, lomberdőkben, gyakran erdei utak mentén, az Alföldön rendszerint a nyárasokban növő, gyakori faj.
(Forrás: https://www.gombazo.hu/faj.php?f=piros_tinoru)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : ZekeTomi: Tarka tinóru
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1728x2304 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer