D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : moldovan_statisztikai_modszerek.jpg
C Í M 
F ő c í m : Statisztikai módszerek, lehetőségek a könyvtári tartalomszolgáltatásban
B e s o r o l á s i   c í m : Statisztikai módszerek, lehetőségek a könyvtári tartalomszolgáltatásban
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Moldován
U t ó n é v : István
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1960-
V I A F I d : 121376103
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-09-09
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2019-04-26
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az előadás időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárvezetés, könyvtárügy
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Elektronikus szöveg és könyvtár
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internetes technológia
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internet használat
T é m a k ö r : Matematika, geometria
A l t é m a k ö r : Statisztika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : elektronikus szolgáltatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tartalomszolgáltatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : statisztikai adat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : mérési paraméter
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : adatgyűjtés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2019
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Győr
G e o N a m e s I d : 3052009
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Statisztikai módszerek, lehetőségek a könyvtári tartalomszolgáltatásban Networkshop 2019 Győr, 2019. április 26. Tartalom A könyvtárak online szolgáltatásai Miért mérjünk? Mit mérjünk, mit mérhetünk? Mivel, milyen eszközökkel mérhetünk? Mit is mérünk, mérési paraméterek Hazai könyvtárak, szolgáltatások használati statisztikái Tanulságok 1. A könyvtárak online szolgáltatásai Jelentés a könyvtárak 2016. évi tevékenységéről Kitöltési útmutató: 4-10. sor Könyvtári szolgáltatás igénybe vétele személyesen vagy telekommunikációs eszköz révén, vagy interneten keresztül, függetlenül attól, hogy a használó beiratkozott-e vagy sem. Ha egy épületen (telephelyen) belül a használati szabályzat által előírt módon a részlegek külön regisztrálják a használatok számát, akkor azok összesített száma írandó be. 2. Miért mérjünk? Minisztériumi adatszolgáltatási kötelezettség Könyvtári vezetéshez, tervekhez, erőforrás elosztáshoz Társadalmi hasznosság kimutatása A társadalomnak és Magunknak is A ráfordított költségek hatékonyságának kimutatása Miért nem mérünk? A könyvtárak többsége állami, önkormányzati fenntartású A költségvetés, a bérek nem függenek közvetlenül a teljesítménytől, felhasználástól A HBONE nem használható "haszonszerzést célzó, direkt üzleti célú tevékenység és reklám;" lásd NIIF AUP - http://it.unideb.hu/node/29 KIFÜ Felhasználói szabályzat 3. Mit mérjünk, mérhetünk? OPAC, katalógus, saját adatbázisok forgalma, keresések száma Külső e-források, adatbázisok használata Keresések száma, Letöltött dokumentumok száma Honlapok, virtuális kiállítások forgalma; HTML fájlok letöltése E-könyvtárak, digitális gyűjtemények; PDF, JPG, HTML, e-book dokumentumok letöltése Online tájékoztatás; pl. e-mail vendégkönyvek Web2.0, könyvtár a közösségi oldalakon, pl. Facebook Twitter Tumbrl 4. Mivel, milyen eszközökkel mérhetünk? Külső webstatisztikai szolgáltatások, Mérőkódok (javascript) beágyazásával mérnek, Csak a HTML fájlok letöltését tudják mérni, Összetett mérési lehetőségek, komplex, sokféle paramétert mérnek Robotok kizárásának lehetősége, szüksége Google Analitics; - https://analytics.google.com/ Digitális Közönségmérési Tanács (DTK) http://dkt.hu/hu/menu/ola.html/ Szolgáltatója a Gemius.hu - http://gemius.hu MyStat.hu - https://www.mystat.hu/ Népszerű ingyenes webstatisztikai szolgáltatás, számos hazai könyvtár használja Matomo - https://matomo.org/ Helyben telepíthető, beépített mérőkódokkal működik Napló fájl elemzők, belső eszközök (log files) Minden webszerver által kiszolgált fájl, formátum letöltését méri Helyben futtatható, a helyi naplófájlokat elemzi Keresőrobotok kizárása Webalizer - http://www.webalizer.org/ Magyar nyelvű felület Egy látogatás (visit) alapértelmezésben 30 percen belüli 2013-ban abbahagyták a fejlesztését AwStats - https://awstats.sourceforge.io/ Utolsó stabil változat 2018. 01. 07. Egy látogatás (visit) kb. 60 percen belüli kattintás Összetett, sok szempontú mérés 5. Mit is mérünk, mérési paraméterek Találatok (hits), oldalletöltés (page views), fájlok https://mek.oszk.hu/html/webalizer_help.htm Látogatás (visits) vagy látogatók (visitors) (cookies)?! Földrajzi adatok, látogatók szociológiai adatai Technológiai adatok; Pl. operációs rendszer, monitor méret, -felbontás, használt böngésző 6. Hazai könyvtárak, szolgáltatások nyilvános használati statisztikái Katalógus, adatbázis keresés, pl. http://mokka.hu/web/guest/keresesek-szama https://matarka.hu/magunkrol.php#statisztikak Külső e-források használata, pl. http://www.eisz.mtak.hu/index.php/hu/statisztika/304-statisztika-2018.html Könyvtári honlapok forgalma Megyei, városi könyvtárak MyStat-tal, pl. Balassagyarmat Budaörs Edelény Könyvtári honlapok forgalma Győr - https://www.gyorikonyvtar.hu/webalizer/ E-könyvtári használat https://mek.oszk.hu/html/statisztika.html Honlap forgalom: https://mek.oszk.hu/webalizer/ Dokumentumletöltés (előző hónap) https://mek.oszk.hu/html/vgi/kereses/kereses.phtml?tip=stat 7. Tanulságok Mérni fontos; fenntartók, felhasználók, társadalom, könyvtárosok (magunk) számára. Lehetőleg egységesen. Lehetőleg következetesen. Adatsorok mentése. Az adatok elemzése ...! Köszönöm a figyelmet! Moldován István moldovan@oszk.hu
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Moldován István: Digitalizálás együttműködésben : a jogkezelés jó gyakorlatai
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 17
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x573 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna