D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : tothne_csaki_katalin_vetomag.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hogy kerül a vetőmag az asztalra?
B e s o r o l á s i   c í m : Hogy kerül a vetőmag az asztalra?
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Tudásmenedzsment NÉBIH-módra
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Tóthné Csáki
U t ó n é v : Katalin
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-09-10
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2018-03-06
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezentáció előadásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Tóthné Csáki Katalin
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtártörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : tudásmenedzsment
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyűjtemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Degen Árpád (1866-1934)
V I A F I d : 121366378
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : könyvtári katalógus
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : adatbázis
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2018. március 6.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Hogy kerül a vetőmag az asztalra? Tudásmenedzsment NÉBIH-módra Tóthné Csáki Katalin Degen-gyűjtemény Címválasztás: Miért vetőmag? 1881: Magyar Királyi Vetőmagvizsgáló Állomás 1896-1934: Degen Árpád 1896. január 16. 1. leltárkönyvi bejegyzés 1901- 1911-: 1. bejegyzés a vendégkönyvbe OMMI (B 844) NÉBIH (2012-) A könyvtár a mai napig ugyanabban az eredetileg is könyvtárnak tervezett teremben található. Címválasztás: Miért tudásmenedzsment? A NÉBIH Küldetése "... a NÉBIH nagy figyelmet fordít az információk gyűjtésére, feldolgozására és megosztására is. A kockázatok valóban elfogadható mértékű csökkentését segíti elő a tudásmenedzsment beépítése a mindennapi gyakorlatba: a tudás átlátható és kölcsönös megosztása az összes érintett szereplő között" Elérhetőség: http://portal.nebih.gov.hu/ Feldolgozás: HunTéka 2014- Kapcsolattartás, kommunikáció Adatbázisaink EISZ Nemzeti Program Robotolt a robot Könyvtári "rendezvények", programok Köszönöm a figyelmet! Tóthné Csáki Katalin konyvtar@nebih.gov.hu http://portal.nebih.gov.hu/a-nebih-konyvtara
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A NÉBIH könyvtára
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 14
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2007
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 140 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna