D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : oxidok.jpg
C Í M 
F ő c í m : Oxidok mint féldrágakövek
B e s o r o l á s i   c í m : Oxidok mint féldrágakövek
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Kalapács
U t ó n é v : Anita
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-09-30
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2012-03-06
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Kalapács Anita
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Anyagtudományok, kohászat
A l t é m a k ö r : Anyagok
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Ásványi nyersanyagok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : oxid
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : féldrágakő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zafír
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : rubin
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : cirkon
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Zafír Kémiai összetétele: aluminium-oxid = Al2O3 Keménysége: 9 Neve görög eredetű "kék" jelentéssel. Színét a vas, titán és vanádium összetevőktől nyeri, ezek alapján vannak árnyalatai. Rutiltűk berakódásai alapján érdekes fényhatásokat lehet látni néhány különleges példányban. A csillagzafír a legértékesebb közülük, melyben csillagalakzatban helyezkednek el a rutiltűk. Híres zafírok: "India Csillaga", amely a legnagyobb csiszolt csillagzafír (536 karát), a New York-i Amerikai Természettudományi Múzeum birtokában van, az "Éjféli Csillag", amely egy fekete csillagzafír (116 karát), az "Ázsia Csillaga" (330 karát), amely a washingtoni Smithson Intézetben található. A "Szent Edward és a Stuart-zafír az angol koronaékszerek része. Legjelentősebb lelőhelyek: Ausztrália, Mianmar, Sri Lanka, Thaiföld Rubin Smaragd Kémiai összetétele: berillium - aluminium - szilikát = Be3Al2[Si6O18 ] Keménysége: 7,5-8 A smaragd kifejezés görög eredtű - szmaragdosz = zöld kő - , amelyet az ókortól kezdve használnak ékkövekként. Jellegzetes színét a benne lévő krómnak köszönheti. Teljesen tiszta, zárványoktól mentes smaragd ritkán fordul elő, de akadnak szép példányok. A bécsi kincstárban található egy 2205 karátos, 12 cm magasságú smaragd tintatartó, amelyet egyetlen darabból faragtak ki. A valamikori orosz cárnők koronaékszereiben is hatalmas és szép smaragdok találhatók. Legjelentősebb lelőhelyek: Kolumbia, Brazília, Zimbabwe, Oroszország Smaragd Citrin Kémiai összetétele: szilícium - dioxid = SiO2 Keménysége: 7 Citromsárga színéről nevezték el. Az ametiszt égetésével lehet sárga színt kapni, amelyet a kereskedelemben citrinként forgalmaznak néhol. Annak az árnyalata vöröses. A természetes citrin viszont sárga. Legjelentősebb lelőhelyek: Brazília, Madagaszkár, USA, Argentína, Mianmar, Namíbia, Oroszország. Almandin Kémiai összetétele: vas - alumínium - szilikát = Fe3Al2[SiO4 ]3 Keménysége: 6,5 - 7,5 Egy kis-ázsiai városról kapta a nevét, ahol először találtak ilyet. Színe piros, gyakran ibolyás árnyalattal. Könnyen összetéveszthető a rubinnal. Legjelentősebb lelőhelyek: Ausztria, Brazília, India, Madagaszkár, Pakisztán Oxidok mint féldrágakövek Rubin Kémiai összetétele: aluminium-oxid = Al2O3 Keménysége: 9 Nevét a vörös színéről kapta - latinul rubeus - . Régebben karbunkulus néven nevezték, és csak 1800 -as évek után vált gyakorivá a rubin elnevezés. A legértékesebb árnyalata a "galambvérpiros" szín, amely a piros egy kékes árnyalatával jelentkezik. A piros szín a benne lévő krómnak köszönhető. Leghíresebb rubinok: Edward-rubin (167 karát) a londoni Brit Természettudományi Múzeumban, Reeves-rubin (138 karát) a washingtoni Smithson Intézetben Legjelentősebb lelőhelyek: Mianmar, Thaiföld, Srí Lanka, Tanzánia Cirkon: Kémiai összetétele: cirkónium - szilikát = Zr[SiO4 ] Keménysége: 6,5 - 7,5 Az ókor óta ismert ékkő, de különböző néven használták. Mai neve vélhetően perzsa eredetre vezethető visza: aranyszínű. Színe sárga, barna, narancs, piros, ibolya, kék, zöld lehet. Legjelentősebb lelőhelyei: Kambodzsa, Mianmar, Srí Lanka, Thaiföld, Ausztrália Alexandrit Kémiai összetétele: berílium - alumínium - oxid = BeOAl2O3 Keménysége: 8,5 II. Sándor cárról kapta a nevét, miután először 1830-ban, az Urál hegységben találtak éppen azon a napon, amikor a cár nagykorúvá vált. Nappali fényben zöld, mesterséges fényben vörös árnyalata van. Az eddigi legnagyobb követ, 1876 karátosat, Srí Lankán találták. A legnagyobb csiszolt alexandrit 66 karátos, és a washingtoni Smithson Intézet őrzi. Ritka, keresett drágakő. Legjelentősebb lelőhelyek: Srí Lanka, Zimbabwe, Dél-Afrika, India, Madagaszkár Citrin Cirkon Ametiszt Ametiszt Kémiai összetétele: szilícium - dioxid = SiO2 Keménysége: 7 Neve görög eredetű - józan -, és az ókorban az ittasságtól oltalmazó amulettnek viselték. Kristályai valamilyen egyéb ásvány alapjára fejlődnek ki. Színe ibolya. A legkedveltebb ékszerkő, amelyet értéke szerint a kevésbé vagyonos réteg is birtokolhat. Legjelentősebb lelőhelyei: Brazília és Madagaszkár, Zambia, Uruguay, India, Kanada, Mexikó. Alexandrit Almandin Zafír
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Cirkon [Véménd]
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Epidot [Miskolc-Lillafüred]
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kvarc (ametiszt) [Gyöngyösoroszi]
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 25
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 26
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x582 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna