D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : uveggyartas.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az üveggyártás
B e s o r o l á s i   c í m : Üveggyártás
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Decsi
U t ó n é v : Márton
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-10-03
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2014-04-10
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Decsi Márton
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Könnyűipar, vegyipar
A l t é m a k ö r : Üveg- és kerámiaipar
T é m a k ö r : Könnyűipar, vegyipar
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : üvegipar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyártás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : üvegszínezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : olvasztás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gáztalanítás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hűtés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : olvasztókemence
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : díszes üvegpohár (lomüveg) Az üveggyártás ókori technológia. Szilíciumban gazdag anyagokból hozható létre ez az ősi anyag: az üveg. A különbség a folyadék- és az üvegállapot között az, hogy megszilárdult állapotban az üvegszerkezetet (üvegállapotot) alkotó atomok hőmozgása gátolt. Alapanyagok: Ma el sem tudnánk képzelni az életet üveg nélkül. Régen az ablakok, falba vájt, kis lyukak voltak. Ha jött a hideg, volt aki papírral, és volt aki állatbőrrel fedte be, hogy a hideg be ne jöjjön. Az üvegygyártás menete Az üvegről A történelmi technológiákban ezeket a lépéseket ugyanabban az olvasztómedencében végzik. Ma már csak a kisebb műhelyek, vagy speciális üvegek előállítása céljából dolgoznak ezzel a módszerrel. Az ipari termelésben inkább térben választják el az egyes munkafolyamatokat. Az üvegek kémiai szerkezete a folyadékok állapotához hasonlóan véletlenszerűen alakul ki az olvadt ömledékből a megszilárdulás pillanatában. Thank you for your attention! Köszönöm a figyelmet! Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Az üveg múltja I.:Szerkezete: -Kvarchomok, szilícium-dioxid az üveg fő tömegének kialakításához. Fehérüveg készítéséhez fontos, hogy a vas-oxid (Fe2O3) tartalma ne haladja meg a 0,05%-ot, mert az az üveget zöldre vagy barnára színezi. Ettől színeződnek el az üvegpalackok. -Nátrium-karbonát, Na2CO3 a kvarchomok olvadáspontjának csökkentésére, folyékonyabbá tételére, az üvegszerkezet kialakítására, és a nátrium adagolására. Összeolvasztáskor a nátrium-karbonátból szén-dioxid szabadul fel, ami távozik az olvadékból. A nátriumot nátrium-nitrát vagy nátrium-szulfát hozzáadásával is az üvegbe lehet vinni. Az üveggyártás Az üveg, régóta ismert anyag, DE még most sem ismerjük a felépítését, illetve az atomok elhelyezkedését. Zachariasen 1932-es á. e. elmélete szerint ugyanazok a kötések vannak jelen benne, mint a kristályos kvarchomokban, de ezek a kapcsolatok nem rendezettek, mint a kristályban. Mivel színezhető az üveg? A gyártás folyamata http://indavideo.hu/video/Hogyan_keszul_-_az_uveg hőformázott Nikkel-oxid: vöröseslila, szürke. Színmentesítenek is vele Mangán(IV)-oxid: zöld színárnyalat eltávolítására Szelén-oxid: rózsaszín, piros Ezüst: sárga Indium-oxid: sárga, borostyánsárga Neodímium: rózsaszín, lila Prazeodímium: zöld Szamárium: sárga Európium: élénk rózsaszín Arany: rubinvörös. Előzőleg királyvízben oldják. Az egyik legdrágább szín - atulajdonképpeni összeolvasztás 1480 C fok körül - a keletkezett gázok eltávolítása - hűtés Lehűlésekor lényegében nem alakul át a halmazállapota, hanem egy bizonyos hőmérséklet tartományban megnő a viszkozitása, és megkeményedik. A kristályos anyagoktól eltérően az üvegnek, mint amorf anyagnak nincs fagyáspontja. -Kálium-karbonát, K2CO3 a nátrium-karbonáthoz hasonló célokra, és kálium-oxid hozzáadására. -Földpát alumínium-oxid hozzáadására és a kémiai ellenállás javítására. -Mészkő; ez szintén részt vesz az üveg szerkezetének kialakításában. A belőle visszamaradó kalcium-oxid növeli a kémiai ellenállóképességet, és keményebbé teszi az üveget. -Dolomit a magnézium-oxid és a kalcium-oxid hozzáadására. A magnézium-oxid a kalcium-oxidhoz hasonlóan hat, de a túl sok magnézium-oxid kellemetlenül megnövelheti a likvidusz fázis hőmérsékletét. -Törtüveg: akár az olvadék 90%-át is alkothatja. Lehet újrahasznosított, vagy selejt üveg. Az üveggyapjú legfeljebb 80%-át alkothatja.[5]. Ezzel nyersanyagot és energiát spórolnak, mivel a törtüveg könnyebben olvad, mint a keverék. A keletkezett gázok eltávolítása nehézkes az olvadék viszkózussága miatt. Mivel ez a szakasz meghatározza az üveg minőségét, sok különféle módszerrel könnyítik meg. Végül nézzük meg egyben a folyamatot! A kötéstávolság, és a kötések szöge is mind változó=> Ezért is nehéz leírni a szerkezetet, különösen a köztes tartományban, ahol sem a statisztika, sem a tetraéderek nem segítenek. A kötések változatosságának kutatása a fizika egyik alapkérdése. Az átalakulási tartomány hideg végén végbemenő termodinamikai átalakulás jellemző az üvegre. Itt megváltozik néhány fizikai tulajdonsága: a viszkozitás, a hőtágulási együttható és a fajhő. Ez az átalakulás nemcsak a kvarcüvegnél, hanem minden üveges szerkezetű anyagban végbemegy. üveggolyó (érdemes) Vas-oxid: a vasion vegyértékétől függően zöld-kékeszöld vagy barna, esetleg sárga Réz-oxid: a két értékű rézionoktól kék, az egy értékűekétől piros Króm-oxid: a vas-oxiddal együtt zöldre színez Urán-oxid: sárgászöld, UV-fényben zölden fluoreszkáló színt ad. Főként a szecesszió idején használták, ma az urán radioaktivitása miatt nem gyártják Kobalt(II,III)-oxid: élénk kék; színmentesítésre is alkalmazzák. A kobalt-aluminát is kék színt ad
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Illés-Perédi Péter: A kvarc és az üveggyártás
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 16
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 17
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x529 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna