D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : ilacsa_szabina_web_metaa_prob.jpg
C Í M 
F ő c í m : Webhelyek metaadatolási problémái
B e s o r o l á s i   c í m : Webhelyek metaadatolási problémái
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Ilácsa
U t ó n é v : Szabina
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-02-06
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2019-11-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezentáció előadásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : MEK Egyesület
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Ilácsa Szabina
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárvezetés, könyvtárügy
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internet használat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : web
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : weblap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : metaadat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tárolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : levéltár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyűjtemény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2019. november 14.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Webhelyek metaadatolási problémái Ilácsa Szabina OSZK, Szabványosítási Iroda Webarchívum és metaadatok A webarchívum a webtartalmak közép- vagy hosszútávú megőrzésre szánt gyűjteménye. Metaadatok típusai: Leíró Adminisztratív Technikai Megőrzési Jogi Levéltár ↔ Könyvtár önmagában nem vagy csak nagyon nehezen értelmezhető, nem publikált egység kontextus fontossága csoportosítás és struktúra fontossága segédletek nagy példányszámú, publikált forrás alapegység a dokumentum a metaadatok alapján egyértelműen beazonosítható a forrás a leírás intézményfüggetlen, újrafelhasználható előre definiált kategóriák szubjektív inkább böngészhető, mint kereshető az egyedi szint hiánya az archiváló számára is problémás lehet többszempontú kereshetőség saját "kategóriát" hozhatunk létre több információ nagy mennyiségű anyag feldolgozása problémás Milyen kategóriák vannak az MIÁ-ban? Gyűjtemény tematikus - a válogatás alapja valamilyen témakör, szakterület, művészeti ág, műfaj, intézménytípus esemény-alapú - a válogatás alapja valamilyen rendezvény, országos vagy nemzetközi szintű esemény/eseménysorozat, évforduló, katasztrófa vagy egyéb vészhelyzet, botrány (ezen kívül máshol is mentenek csak részleteket?) intézmény-alapú - a válogatás köre egy adott intézmény/szervezet/cég/csoport saját online tartalmaira és/vagy a róla szóló webhelyekre/weboldalakra terjed ki személy-alapú - a válogatás köre egy vagy néhány személy saját online tartalmaira és/vagy a róla/róluk szóló webhelyekre/weboldalakra terjed ki földrajzi hely-alapú - a válogatás köre egy jelenlegi vagy múltbeli földrajzi/közigazgatási egységgel vagy annak valamely elemével kapcsolatos webhelyekre/weboldalakra terjed ki vegyes - a válogatásnál valamilyen egyéb szempont volt a lényeg és ezért a részgyűjtemény nem kötődik egy adott fogalomhoz vagy dologhoz domain szintű - az aratás a .hu domain jelentős részére terjed ki, más válogatási szempont nincs Egyedi webhely Webarchiválás LRM-es megközelítésben 2 forrás (aktív oldal, archív oldal) Azonos kifejezési forma 2 megjelenési formája? Kifejezési forma definíciója: A szellemi vagy művészi tartalmat hordozó jelek sajátos kombinációja 2 külön mű? Mű definíciója: Egy önálló alkotás szellemi vagy művészi tartalma Mit csináltunk eddig? A leíró szekcióba nem passzoló adatok áthelyezése A meglévő adatok aktív/archív oldalhoz tartozásuk szétválasztása és ezen belül WEMI szintekhez sorolása RDA megfelelő szinthez tartozó egyéb elemeinek áttekintése, használhatóságának megvitatása Milyen problémák merültek fel? Nem egyértelmű határ a különböző típusú metaadatok között Nincsenek nemzetközileg kiforrott jógyakorlatok Folyamatos az analógiakeresés Milyen jellegű a forrás? Milyen funkciót tölt be az adott adatelem a forrásnál? Alkalmazható-e ez az adatelem erre a forrásra? Hogyan tovább? Következőben a modell konkrét adatokon való tesztelése Értékelés és a szükséges módosítások elvégzése Megfeleltetés szabványos adatcsereformátumokkal Köszönöm a figyelmet!
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Moldován István: Egy digitális könyvtár igényei
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 11
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2007
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 71 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna