D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Image_0428.jpg
C Í M 
F ő c í m : Joachim porosz herceg Memelben
B e s o r o l á s i   c í m : Joachim porosz herceg Memelben
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-03-30
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2009-08
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : A világháború képes krónikája
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A világháború képes krónikája
S z e r z ő : [szerk.] Süle Antal
M e g j e l e n é s : Budapest : Révai, 1914-1916
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Világtörténet
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : első világháború
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Joakim (Poroszország: királyi herceg) (1890-1920)
V I A F I d : 305426295
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 20. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Joachim porosz herceg Memelben
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1920-ban egy, az unokatestvére által adott ünnepséget követően Joakim herceg öngyilkossági kísérletet hajtott végre. Tettének közvetlen kiváltó okaként egyes források válásának végleges kimondását tartják, míg Eitel Frigyes porosz királyi herceg úgy nyilatkozott: öccse egy "túlságos elbutulást hozó rohamában" fordult önmaga ellen.[6] Joakim herceg Villa Legnica nevű otthonában magára lőtt szolgálati revolverével, azonban csupán megsebesítette magát, és a helyszínre siető bátyja, Ágost Vilmos herceg a potsdami Szent József kórházba szállította. Sérülései mindazonáltal annyira súlyosnak bizonyultak, hogy egy nappal a kísérletet követően, 1920. július 18-én Joakim porosz királyi herceg meghalt a potsdami kórházban. A potsdami Friedenskirche kriptájában helyzeték el maradványait, temetésén részt vett Paul von Hindenburg birodalmi elnök és Erich Ludendorff is. 1931-ben szarkofágját átszállították Sanssouci parkjának templomába, ahol ma is található. Halálhírére édesanyja egészsége tovább romlott, családja pedig hosszú időre minden kapcsolatot megszakított a herceg feleségével. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Joachim porosz herceg Memelben
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1595x1064 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet