D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1566108476.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szent István
B e s o r o l á s i   c í m : Szent István
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Aerdnasavol
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Sidló
U t ó n é v : Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1882-1954
V I A F I d : 96695215
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-03-29
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2018-08-18
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az Országalbum honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2018-08-18
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Országalbum
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 4.0
T É M A 
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : István (Magyarország: király), I., Szent (970 k.-1038)
V I A F I d : 100194473
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Székesfehérvár
G e o N a m e s I d : 3044774
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : "Úgy érzem, hogy a Szent István-szobor életem egyik főműve lesz" - nyilatkozta Sidló Ferenc 1937-ben a Fejér Megyei Naplóban a szoborról. "Azt akarom, hogy Szent István királyunknak olyan mély értelmű szobrot alkossak, melyre büszke lesz Székesfehérvár." A szobor történetéhez hozzátartozik, hogy eredetileg a Püspök-kút helyére szánták (Bory Jenő alkotása), a kutat ezért bontották le. A szobor kulisszapróbái - vele együtt a 10-es huszárok lovasszobrának (Pátzay Pál) kulisszapróbáival, melyet ide, a Megyeház térre szántak, de a nőnevelde miatt nem lehetett itt elhelyezni a meztelen lovas szobrot - bebizonyították, hogy a Városház térre túl nagy méretű a szobor, a Zichy-liget és a Romkert bástyája sem megfelelő hely számára. Így végül megcserélték a két lovasszobrot, és ide a Megyeház térre került Sidló Ferenc gyönyörű alkotása, ahol tere és helye is van az a szobornak. A kulisszapróba egyébként először a Watthay-szobor esetében került alkalmazásra, amikor is méretarányos papírmaséból elkészítették a szobor mását. Ezzel a kulisszával végezték el a próbát, hogy a szobor a megfelelő helyen kerüljön felállításra. Érdekes a bronzöntés története is, a szobor talapzatán levő szignó szerint Szili István utóda a bronzöntő. Szili István bronzöntő 1936-os halálát követően a kőbányai öntödében készült szobrokat sághi Horváth István bronzöntő mester öntötte, aki az elhunyt feleségének, s egyben örökösének kérésére vezette az öntödét 1942-ig.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A másfélszeres életnagyságú bronz szobor fekete svéd gránitlemezekkel burkolt talapzaton áll. Avatása 1938. augusztus 18-án volt. Elhelyezését nagy hírlapi vita előzte meg. Több helyszín is felvetődött, úgymint a Romkert bástyája, a Városház előtti tér és a Zichy-liget. A szobor kulisszapróbái egyiket sem mutatták megfelelőnek. Végül Marosi Arnold múzeumigazgató javaslatára a Megyeház tér (ma Szent István tér) mellett döntöttek, ahol ekkor még Kallós Ede huszárszobra állt. A város a Szent István Év emlékeként a szobor bronz, kicsinyített mását, amit szintén Sidló készített, 1939-ben a kormányzónak ajándékozta. A szobor népszerűségét mutatja, hogy Herenden porcelán példányok készültek belőle.
(Forrás: https://www.kozterkep.hu/13140/szent-istvan)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : nyakas: DSC 1014 [István megkoronázása]
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2272x1704 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 314 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer