D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Pertis_Jeno_1903_1971_+_Berki_Bela_1948_2013.jpg
C Í M 
F ő c í m : Pertis Jenő 1903-1971, Berki Béla 1948-2013
B e s o r o l á s i   c í m : Pertis Jenő 1903-1971, Berki Béla 1948-2013
A L K O T Ó 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Illyés
U t ó n é v : Antal
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1953-
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Misibacsi
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : közreadó
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Misibacsi
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2024-01-15
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2017-05-09
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : dombormű
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Zene általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : emlékhely
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emléktábla
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Pertis Jenő (1903-1971)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : dombormű
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : cigányzenész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Berki Béla (1948-2013)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Pertis Jenő (1903-1971), Berki Béla (1948-2013) cigányzenész emléktáblája (Budapest, VIII. ker., Muzsikus cigányok parkja)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Muzsikus cigányok parkja
A Muzsikus cigányok parkja Budapest VIII. kerületében található. 2013 októberében avatták fel. Azelőtt névtelen közterület volt a Baross utca és Szigony utca kereszteződésénél. Eredetileg nyolc híres cigány származású muzsikus domborművét helyezték el a kis téren négy darab, 240 cm magas, 50 cm élhosszúságú, egyenlő szárú háromszög alapú mészkőoszlopon, 2017-ig ez tizenkét főre bővült.
Alkotó: Illyés Antal szobrászművész
(Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Muzsikus_cig%C3%A1nyok_parkja)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Zsuzsakossuth: Latorpuszta, vizimalom emléktábla a hídon
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1500x2000 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer