D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kerepesi_pakh.jpg
C Í M 
F ő c í m : Pákh Albert
B e s o r o l á s i   c í m : Pákh Albert
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : építész
B e s o r o l á s i   n é v : Schmindt
U t ó n é v : Frigyes
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S o r s z á m : 1
S z e r e p : építész
B e s o r o l á s i   n é v : Schulz
U t ó n é v : Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-10-11
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Kerepesi temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallás általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Pákh Albert (1823-1867)
V I A F I d : 121434196
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kerepesi temető: J. 239 [építészek: Schmindt Frigyes és Schulz Ferenc]
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Pákh Albert író, szerkesztő, ügyvéd, az MTA. 1. tagja (1864). Sopronban evangélikus teológiát (1839 - 42), Debrecenben jogot (1842 - 43) hallgatott. Sopronban és Debrecenben barátságba került Petőfivel. 1844-től 1846-ig jurátus és ügyvédgyakornok Pesten, de az ügyvédi vizsga után író lett. 1845-től a Pesti Hírlap tárcaírója, 1846-ban a demokrata írókat tömörítő Tízek Társaságának tagja. 1846 - 47-ben együtt lakott Petőfivel. 1847-ben súlyosan megbetegedett, 1850-ig egy Bécs melletti vízgyógyintézetben gyógyították. Írói pályája ezalatt megszakadt. 1850-től különféle orgánumokat szerkesztett. 1855-ig az Újabbkori Ismerettárt (eközben a Nemzeti Kaszinó könyvtárosa is volt), 1853-ban a Szépirodalmi Lapokat (Gyulai Pállal), 1854-től 1867-ig a Vasárnapi Újságot, amelynek jelentékeny szerepe volt az irodalmi élet fejlesztése és az olvasóközönség gyarapítása terén, s 1863-tól 1865-ig a Magyar Sajtót (Greguss Ágosttal). 1865-ben a Kisfaludy Társaság tagjává választotta. A fővárosi életről Kaján Ábel néven írott humoros életképei és elbeszélései az 1840-es évek egyik legnépszerűbb írójává avatták. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pethő Sándor
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn