D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kerepesi_henszlmann.jpg
C Í M 
F ő c í m : Henszlmann Imre
B e s o r o l á s i   c í m : Henszlmann Imre
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-10-15
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : dombormű
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Kerepesi temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T í p u s : dombormű
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Henszlmann Imre (1813-1888)
V I A F I d : 51739269
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : dombormű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kerepesi temető: 34/2-1-47
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Henszlmann Imre építész, művészettörténeti író, egyetemi tanár, az MTA tagja (l. 1841, r. 1873). 1843-tól a Kisfaludy Társ. tagja. Pesten és Bécsben orvosi, Olaszországban művészettörténeti és archeológiai tanulmányokat folytatott. 1848-ban Pulszky Ferenc mellett sajtóreferens Bécsben, emiatt 1849-ben rövid börtönbüntetést kapott, majd Londonba és Párizsba utazott. Itt francia nyelven és francia támogatással adta ki első jelentős építészettörténeti és elméleti munkáját Théorie des proportions appliquées dans l'architecture... des rois egyptiens... címmel (1861). 1862-ben Konstantinápolyba utazott a török uralom idején elhurcolt Corvinák felkutatására. 1867-től a Műemlékek Orsz. Bizottságának első előadója, 1872-től ny. rk., 1878-tól haláláig ny. r. tanár a budapesti egyetem művészettörténet és classica archaeológia tanszékén. 1843-ban Lipcsében német nyelvű folyóiratot indított (Vierteljahrschrift von und für Ungarn) a magyar reformellenzék ügyének ismertetése, támogatása céljából. Külön érdeme, hogy az ország műemlékeinek felkutatását, osztályozását, ismertetését és helyreállítását elősegítette. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Jónás Zsigmond
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1600x1200 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn