D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kerepesi_gundel.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gundel Ferenc, Gundel János és Gundel Károly
B e s o r o l á s i   c í m : Gundel Ferenc, Gundel János és Gundel Károly
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Gách
U t ó n é v : István Lipót
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-10-16
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Kerepesi temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T í p u s : szobor
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Gundel Ferenc (1917-1984)
V I A F I d : 94028638
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Gundel János (1844-1915)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Gundel Károly (1883-1956)
V I A F I d : 20149910
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kerepesi temető: Á. B. 26 [szobrász: Gách István Lipót]
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Gundel Ferenc vendéglátóipari szakember, oktató, szakíró, Gundel Károly fia. Szaktudását a szülői házban, a Kereskedelmi Akadémián és vezető nyugat-európai szállodákban sajátította el. A Gellért, Bristol és Nemzeti Szállodákban, a pécsi és dunaújvárosi stb. vendéglátóhelyeken dolgozott különböző vezető beosztásokban, majd a Pannonia Vállalat gazdasági szaktanácsadója volt. Európa 16 városában képviselte a magyar gasztronómiát mint tárgyalófél, ill. üzletvezető. A vendéglátóipari főiskola és több tanüzem egyik szervezője, főiskolai docens. Tanfolyamokon, technikumokban, zsűrikben végzett tevékenysége révén egy egész generáció mestere volt. Számos szakkönyv társszerzője, még többnek lektora. A Szakácsszövetség egyik alapítója és örökös tagja. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Gundel János a magyar szálloda- és vendéglátóipar és a magyarországi idegenforgalom úttörője. Gundel Károly apja. 1857-ben szakmát tanulni jött pesti vendéglős nagybátyjához, 1869-ben önállósította magát és a Király utcában (ma Majakovszkij utca) vendéglőt nyitott. 1871-ben át vette a József téri Virágbokor Vendéglőt, kifejlesztette, majd 1879-ben egy időre vissza vonult. 1889-ben átvette az István Főherceg Szállodát, amely ebben az időben az irodalmi élet képviselőinek gyülekezőhelye volt; ennek konyháját rövidesen híressé tette. 1904-ben visszavonult az üzleti tevékenységtől, 1876-tól 1911-ig a szállodások és vendéglősök elnöke volt. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Gundel Károly vendéglős és gasztronómiai munkák írója, Gundel János fia. A kereskedelmi iskola elvégzése után 1900-tól Svájc, Németország, Anglia és Franciaország leghíresebb vendéglőiben tanulta a mesterséget. 1906-ban a nemzetközi hálókocsi-társaság csorbatói és tátralomnici telepének szállodai titkára, 1908-tól igazgatója. 1910-ben átvette a városligeti Wampetich-vendéglőt, 1920-tól 1925-ig a Royal Szálló, 1927-től a fővárostól átvett Gellért Szálló éttermeinek bérlője. Gasztronómiai könyvei a legjobb és legismertebb ilyen tárgyú munkák közé tartoznak. Idegen nyelvű munkáival, szakácskiállításokon és bemutatókon népszerűsítette a magyar konyhát és fellendítette az idegenforgalmat. A magyar vendéglős és szállodás szakma egyik vezető egyénisége volt. Tanácsaival készült Karinthy Frigyes Vendéget látni, vendégnek lenni... c. könyve (Bp., 1933) (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kugler Henrik
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn