D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : farkasreti_bor_p.jpg
C Í M 
F ő c í m : Bor Pál
B e s o r o l á s i   c í m : Bor Pál
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-11-24
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Farkasréti temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T í p u s : szobor
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Bor Pál (1889-1982)
V I A F I d : 78737513
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Farkasréti temető: 34/2-2-33
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Bor Pál festő, grafikus, szobrász, művészeti író. 1911-ben gépészmérnöki diplomát szerzett a budapesti műegyetemen 1911-1914 között Párizsban tanult festeni Henry Martin és Maurice Denis tanítványaként, 1913 nyarán Nagybányán Réti Istvánnál, majd Budapesten Kőrösfői-Kriesch Aladárnál. 1914-1919 között polgári internált volt Bretagne-ban a Fort de Lanvéoc kazamatáiban, a Brest melletti l'Ile Longue-on. Fogsága alatt szüntelenül rajzolt, festett, faragott, stúdiumokat készített. 1919-ben Rippl-Rónai fonyódi művésztelepén dolgozott. 1920-tól rendszeresen Badacsonyba járt festeni. 1921-től 1927-ig a Magyar Írás c. folyóirat képzőművészeti szerkesztője, 1925-1949 között a Képzőművészek Új Társasága (KÚT) alapító, törzs- és vezetőségi tagja, rendszeres kiállítója; 1944-47-ben Dömsödön élt. 1945-ben az Eskü úti (Szabadsajtó út) Klotild-palotában levő műterme leégett, műveinek zöme elpusztult. 1921 óta rendszeresen kiállított: Nemzeti Szalon (Bp., 1921, 1926), Ernst Múzeum (Bp., 1924, 1947, 1964), Tamás Galéria (Bp., 1929, 1931, 1932, 1941); Salon d'automne (Párizs, 1923, 1925), Velencei Biennálé (1926, 1928), Milánói Iparművészeti Triennálé (bronzérem, 1933), Műcsarnok (Bp., 1977). 1986-ban a Régi Műcsarnokban volt emlékkiállítása. Tanulmányaiban és kritikáiban - amelyek a Nyugatban, a Magyar Írásban, szakfolyóiratokban és napilapokban jelentek meg -a különböző művészeti ágakat egyesítő 20. századi korstílus kialakulását, a művészi forma kifejező erejét és eszközrendszerét vizsgálta: pl. a festészet és a zene; a kubizmus problémája; természetelvűség és absztrakció. Egész munkásságát végigkísérte elméleti tevékenysége: művészi tapasztalatait analizálta és általánosította. Képeit, szobrait, szőnyegeit, üvegbeton alkotásait, amelyek az analitikus látványelemzés, a posztimpresszionizmussal rokon figuratív látásmód és a kubizmus képépítési módszere között keresik az egyensúlyt, a konstruktivitás foglalja egységbe. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Boldizsár István
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn