D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : farkasreti_honthy_h.jpg
C Í M 
F ő c í m : Honthy Hanna
B e s o r o l á s i   c í m : Honthy Hanna
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : Imre
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-11-30
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Farkasréti temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T í p u s : szobor
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallás általában
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Film- és színháztörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Honthy Hanna (1893-1978)
V I A F I d : 62975726
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Farkasréti temető: 25/I-1-61 [szobrász: Varga Imre]
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Honthy Hanna, (Hügel Hajnalka) színésznő, operettprimadonna, Kossuth-díjas (1953), érdemes művész (1950), kiváló művész (1953). Tízéves korától az Operaház balettnövendéke volt, Guerra Miklós tanítványa, majd beiratkozott Rákosi Szidi színiiskolájába s azt elvégezve, 1912-ben Hajnal Hajnalka néven a Népoperához szerződött. Egy év után megvált a színháztól, Anthes György operaénekestől énekleckéket vett és színészmesterséget tanult. 1914-ben a Vígszínház szerződtette, tanulmányútra Bécsbe küldték s mert hazatérve nem volt Budapesten sikere, vidékre szerződött, már Honthy Hanna néven. Pozsony, Fiume és Szombathely után 1920-ban Beőthy László színházainak lett a tagja. Első sikerét a Blaha Lujza Színházban a Fifi c. operettben aratta. Utána a Király Színházban lépett föl, majd 1925-ben a Fővárosi Operettszínházhoz szerződött. 1927-1929-ig a Belvárosi Színházban prózai szerepeket játszott nagy sikerrel. Közben nyaranként a Budai Nyári Színházban (Horváth-kert) vendégszerepelt. Vendégként sokszor fellépett a Vígszínházban, a Városi Színházban, mind prózai, mind operettszerepekben. Nagyszerű alakítókészsége, pompás énekhangja, tánctudása, elragadó színpadi megjelenése csakhamar az élvonalba állították és a közönség kedvence lett, s ezt a pozícióját haláláig megtartotta. Hosszú pályája során szinte az egész operettrepertoárt végig játszotta. Folytatója és képviselője volt a klasszikus nagyoperett stílusának, nagyszerű humorral, iróniával, később öniróniával fűszerezett alakításai, színpadi "kiszólásai" páratlan népszerűséget szereztek számára. A Magy. Rádió első színházi közvetítése 1932-ben Fényes Szabolcs Maya c. operettje volt Honthyval a címszerepben. Nyolcvanéves születésnapján jutalomjátéka a Csárdáskirálynő volt (1973. márc. 3.). Nevét a Honthy Alapítvány őrzi. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gobbi Hilda
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1704x2272 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn